Search This Blog

Tuesday, June 12, 2007

КРВАВО ДОСЈЕ - арнаутскиот, гего-мирдитски разбојнички тероризам во македонските земји (од 1700 до 2002 година)

Збунет од денешниот напис на Утрински: Советот на честа на ЗНМ бара одговорност за емисијата „Мијаците“ ...

- Советот едногласно заклучи дека во овој случај, под маската на презентирање на „научна студија“ и' е даден публицитет на една несомнено шовинистичка теорија која шири омраза и етничка нетрпеливост
- Советот на честа при Здружението на новинарите на Македонија вчера остро реагираше на содржината на емисијата под наслов „Мијаците“ емитувана на 5 јуни 2007 година во рамките на општообразовната програма на МТВ 1. Советот едногласно заклучи дека во овој случај, под маската на презентирање на „научна студија“ и' е даден публицитет на една несомнено шовинистичка теорија која шири омраза и етничка нетрпеливост, што е за најостра осуда
- Станува збор за емисија во која му е даден 30-минутен простор на Петар Поповски, автор на книгата „Крваво досие“, каде што тој, меѓу другото, за Гегите (Албанците) вели дека „општопознато во науката и дефинирано, дека е тоа криминогена нација“.
- Советот на честа апелира и до надлежните институции како што е Државниот обвинител и Советот за радиодифузија да преземат соодветни мерки за санкционирање на оние кои заговараат етничка омраза и расизам (предвидено со член 69 од Законот за радиодифузна дејност). Говорот на омразата не е манифестација на правото на слободно информирање, туку негова злоупотреба и негација.

Книгата на Д-р Петар Поповски ја пратат контраверзи уште од самото промовирање во Холидеј ин на 13.03.2007 ... Промотор на ова двотомно издание е проф. Иван Бабановски. Делови од книгата ќе чита актерот Славко Нинов, а Владо Денчов ќе изведе монодрама. Имено Никола Чинго посочениот рецензент во книгата за Утрински ке ијави:

- Како еден од рецензентите на тоа двотомно издание е наведено и моето име: д-р Никола Чинго. Меѓутоа, јас не сум рецензент на тоа дело, не се согласувам со самиот негов поднаслов, не знам што се' е презентирано во него, па кога ќе го прочитам ќе видам на што е прилепено моето име и тогаш ќе дадам јавна рецензија.
- Со оглед на фактот што не се работи за некаква грешка или за некакво недоразбирање, туку за намерно подметнување од страна на авторот и издавачот, со што е нанесена ненадоместлива штета на мојот углед и на мојата чест, ќе преземам и соодветна постапка за законска заштита на моето име и на мојот углед.
- Во издание на ДНИД „Македонско сонце“ ДООЕЛ - Скопје неодамна излезе од печат книгата, во два тома, на д-р Петар Поповски: „Крваво досие - арнаутскиот, гего-мирдитски разбојнички тероризам во македонските земји (од 1700 до 2002 година)“.

Д-р Петар Поповски го пратат контраверзи и за неговата попозната книга за Ѓорѓија Катриот Искендер ... за која директорот на ИНИ, Тодор Чепреганов - во некоја прилика рекол - дека, Поповски наводно, „манипулира со емоциите на народот“ ...

Книгата на Д-р Петар Поповски - „Крваво досие - арнаутскиот, гего-мирдитски разбојнички тероризам во македонските земји (од 1700 до 2002 година)“ - не сум ја имал во рака, но прочитав неколку рецензии за неа - кои подолу ги споделувам со вас:

** Промоција на 40 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 663 / 16.3.2007 - Mилева ЛАЗОВА ... каде имаме поднаслов ВИСТИНАТА ЗА ТРИВЕКОВНОТО СТРАДАЊЕ НА МАКЕДОНЕЦОТ ОД ЗЛОТО НА ДИВИТЕ ГЕГИ ... исцрпна промоција ... вреди да се прочита ...

** ИСТОРИСКИ ВИСТИНИ ... РАЗБОЈНИШТВАТА ВО МИНАТОТО ... Силвана БЛАЖЕВА

- Документирање и осведочување на исклучително важниот период од македонското опстојување, долг три века, во кој гегомирдитските разбојнички банди (качачките) го тероризирале, измачувале христијанското население на овој простор.
-
Претставувањето на двотомната студија "Крваво досие" на д-р Петар Поповски, со поднаслов "Гего-мирдитскиот разбојнички тероризам во македонските земји од 1700 до 2002 година" го привлече внимание то на јавноста токму поради откривањето на досега затскриваните факти и искази за настани, масакри, ѕверства, терор, насилства извршени врз Македонците.
-
Историската вистина за разбојништвата во македонското минато е базирана на чисто документарни извори, бидејќи тие можат да се сметаат за автентични и релевантни, затоа што со нив може да се посведочи историската акрибија.
-
Бидејќи се работи за многу сложено, но и болно прашање од историјата на македонскиот народ, авторот на оваа студија ги презел неопходните обемни истражувања и роследувања на огромен историски материјал и литература за да може неговото претставување да се на рави во вистинско светло и димензии.
-
Според Поповски, двата тома од овој научен труд се минимум страници на кои можат само да се наведат, но не и да се опфатат сите стравотии и ужаси низ кои минувал незаштитениот македонски народ во тоа време, во науката познато како "разбојничко", односно како "време на стравот и ужасот".
-Создавањето
на "Крваво досие" најмногу е базирано на турските официјални документи и правни акти, составени во царската канцеларија во Истанбул, потоа на документите составени во седиштата на вилаетите во Солун и во Битола и на извештаите на странските дипломати акредитирани во Европска Турција. Во тие пишани сведоштва постојат комплетни информации за одделни активности на разбојниците: каде и во кое време се случувале, идентитетот на жртвите врз кои се вршел теророт, што значи дека сите субјекти настојувале документарно, во вистинско светло да претстават одредени настани.
-
Претставувајќи ги крвавите монструозни настани, д-р Поповски објаснува дека тогаш најраширена форма на разбојнички терор било киднапирањето на македонското население. Најчесто селаните ги собирале од нивите, ги носеле на планините, а потоа за нив барале голем откуп.
-
Наведувајќи ги овие случаи д-р Поповски посочува дека се работи за сурови методи на притисок, кои можело да ги прави само диво, агресивно и злобно племе. Значи, не било без причина тоа што во една бујурулдија припадниците на тоа племе се опишуваат со следниве зборови: "Тоа се злосторници кои по природа се надарени со див и жесток карактер да вршат грозни убиства, кражби и беззаконија...!"
-
Внимание заслужува изјавата на султан Мухамед I, во една бујурулдија од 1760 година, во која меѓу другото, вели: "... На тие мрсни разбојници не им е доста што го избиваат мирното население, туку ги грабаат и пљачкаат неговите имоти, ги изнасилуваат нивните жени и си позволуваат да ги продаваат на пазар момите и децата на словенското население, како и добитокот. Тие разбој ници му направиле толку големи загуби на мирното и трудољубиво население, што не е останато ништо здраво и неразурнато, ништо свето и несквернавено.
-
Особен впечаток остава описот на ликот на Гегот-качак, кој го дава нашиот истакнат исател, дипломат и општественик Трајан Петровски: "... Качакот е скитач, гладен за крв и месо, ѕвер што се ѕвери и над сопственото кучило, плиткоумник во чија фантазија пливаат само корништа и загноени смрдени рани. Качакот е крастав пес со искривена чурилка, со јазик како скапан трат, мртов за секакви вкусови, со кожа од змија пепелница. Тој е арамија вооружен со анџар и пушка, од чии нароглави очи и добитокот фаќа на зарек и треснува на местото! Качакот е сурат најгрд од сите сурати што ги создала природата. Каде што гази, трева не никнува, бодливи лишаи се смрсулавуваат како полжави. Каде што спие тој, не спие ни најкрвожедниот волк.
-
Трагајќи по мотивите за соработката на османлиските власти со разбојниците, влашкиот литерат Сами-беј Фрашери во едно свое дело вели: "... Заради своите непримерни генетски особености, Гегите ги надминуваат другите народи во - бескрајни тероризирања над други
народи
, пљачкосувања, убиства, колежи, палежи и други нешта, кои им биле нужни на Османлиите! Гегите го откриле кај Османлиите тоа кон што срцата им копнееле - имоти, чест, оружје, коњи, пљачки колку ти душа сака, и слобода, толку колку што им требало. Османлиите, пак, во Гегите го пронашле тоа од што имале нужда: одважност, лојалност и безпоговорно крвопролитие!"
-
Секоја година под камата и јатаганот на тие диви орди, на ѕверски, монструозен и крволочен начин, без повод и причина, од чисто задоволство, беа убивани меѓу 5.500 и 6.000 невини Македонци. Само за два века во македонскиот дел од пеколот на крвнички начин беа ликвидирани близу 1.200.000 Македонци.

Д-р Петар Поповски ја разработва познатата теза дека треба да се прави јасна дистинкција меѓу Гегите и Тоските ... Прена блогот Ancient Macedonian Civilization ...

Тој за Тоските вели дека се по потекло од Шкотите ... Тоските дошле од областа Тоскана во Италија по 17 век - окако претхотно во Италија дошле во времето на Крстоносните војни 11 век од Северна Англија ... заради што и го добиле името Тоски ...

За Гегите Д-р Петар Поповски вели дека Османлиите ги донеле на овие простори за да ги разбијат словенските простори со муслиманско население - раселувајки ги во Северна Албанија и дел на Стара Планина во Бугарија ... За Гегите употребува изворни називи како “Мирдити“ ... “Курди“ ... “диви Геги“ ... “диви Арнаути“ ... “диви коњи“

Турците Гегите ги нарекле “Арнаути“ ... во слободен превод безверници и зулумќари ...

За вистински заклучок и носење на свој суд навистина треба да се прочита книгата на Д-р Петар Поповски „Крваво досие - арнаутскиот, гего-мирдитски разбојнички тероризам во македонските земји (од 1700 до 2002 година)“ - која може да се нарача по цена од 2.200 денари + птт трошоци ...

- Krvavo dosje ... Petar Popovski ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter