Search This Blog

Wednesday, June 20, 2007

CV - Resume, Cover Letter, & БЛОГ

Во праксата на вработување на нови лица во државните и особено во приватните компании на голема врата влезе потребата на имање на CV ... Значи за да конкурираш за било каква работа ти треба добро срочено CV.

Што се CV - Resume, Cover Letter ? ... Зошто се тие неопходни ...

- CV или Curriculum Vitae е вид на документ/писмо - кое има употреба во постапката на конкурирање за работно место ... На најкраток можен начин се даваат имформации за: твоите лични генералии, твојата животна историја, историјата на твоето деосегашно вработување, учество во определени проекти и секако твоите знаења, способности и вештини (Skills) добиени преку процесот на образование или во текот на предходното работење ...
-
Curriculum Vitae ...
*
Etymology - Latin curriculum ("course"), derived from currere ("to race"), + vitae, genitive of vita ("life").
*
Etymology: Latin, course of (one's) life
: a short account of one's career and qualifications prepared typically by an applicant for a position
* (UK) A written account of one's life comprising one's education, accomplishments, work experience, publications, etc.; especially, one used to apply for a job. Abbreviation: CV
* A summary of one's education, professional history, and job qualifications, as for a prospective employer ... a summary of your academic and work history ...
*
Account of a person's education and previous employment, attached to a job application.
- In the United States, a CV is expected to include a comprehensive listing of professional history including every term of employment, academic credential, publication, contribution or significant achievement. In certain professions, it may even include samples of the person's work and may run to many pages.
- Within the European Union, a standardised CV model known as Europass has been developed (in 2004 by the European Parliament) and promoted by the EU to ease skilled migration between member countries.

- Некако поблизок до нашиот јазик за поимање на
CV е изразот Résumé ... resume ...
*
Etymology: Middle English, from Anglo-French or Latin; Anglo-French resumer, from Latin resumere, from re- + sumere to take up, take -- more at CONSUME
transitive verb
* In many contexts, a résumé is short (usually one or two pages), and therefore contains only experience directly relevant to a particular position. Many résumés use precise keywords that the potential new employers are looking for, are self-aggrandizing, and contain many action words.
* A brief account of one's professional or work experience and qualifications, often submitted with an employment application.
* short descriptive summary (of events)
* a summary of your academic and work history

- A cover letter or covering letter is a letter of introduction attached to, or accompanying another document such as a résumé or curriculum vitae. It also sometimes accompanies a scientific article.
*
A letter sent with other documents to explain more fully or provide more information ... a letter sent along with other documents to provide additional information ...

Значи CV или Curriculum Vitae е вид на документ кој во кратки црти треба да ги даде твоите лични податоци и историјата на твоето образование ... досегашните вработувања и здобиените знаења и способности. Овие писма ги бара работодавецот за да одлучи кој за одреденото работно место е прикладен... Секако предходно пред да ги вработи тој прави лични интервјуа и тестови ... ги проверува наводите од CV-то и Cover Letter-от ... Се јавува кај предходните работодавачи да ги провери нивните евентуални препораки ...

Со CV-то секако се прави своевидна промоција на самиот себе - реклама ... Не се составува исто CV за секој нареден конкурс ... туку CV-то се прилагодува на спецификите од соодветното работно место за кое се конкурира ...

Во западните системи CV - Resume, Cover Letter ... препораките ... се доведени до совршенство и без добро составени CV - Resume, Cover Letter, прекоруки - нема шанса да се добие ново работно место ... Овој вид на писма се се‘ популарни во нашата сегашна пракса ...

Совети како треба да изгледаат CV - Resume, Cover Letter ... препораките ... по интернет има во огромен број ... некако дури сето тоа ми изгледа како некоја помошна наука и умешност ...

Еве неколку корисни линкови за темата:

- CV Writing
- First CV
- Improve CV
- Improve your CV
- How to write a CV
- Why write a CV ?

- Curriculum Vitae Writing (4)
- CV Writing Tips (7)
- Sample CVs (32)
- Cover Letters for Curric... @
- Curriculum Vitae Guide
- Curriculum Vitae
- Curriculum Vitae Samples
- Curriculum Vitae Advice and Tips
- Writing Curriculum Vitae
- Sample CVs, Resumes and Job Letters

Cover Letter Samples – Type

Cover Letter Format

Cover Letter Template

Modified Block Format

Full Block Format

Email Cover Letter Sample With Attached Resume

Email Cover Letter Sample With Resume Included

Sample Targeted Cover Letter

Sample Targeted Cover Letter #2

Cover Letter Samples – Specific

Cover Letter Sample: Administration /Business / General

Cover Letter Sample - Arts

Cover Letter Sample - Assistant

Cover Letter Sample - Business / Technical / Referral

Cover Letter Sample: Administration /Business / General

Cover Letter Sample - Career Change

Sample Cover Letter - Career Change / Writing / Marketing

Sample Cover Letter - Customer Service

Cover Letter Sample - Education

Cover Letter Sample - Education/Alternative Education

Cover Letter Sample - Entry-Level

Sample Cover Letter - Entry Level Finance

Cover Letter Sample - General

Sample Internship Cover Letter

Sample Cover Letter - Programmer Analyst

Letter of Interest / Prospecting Letter

Recent College Graduate Sample

Sample Email Cover Letter - Summer Job

Sample Cover Letter Teacher

Sample Cover Letter - Transportation Planning

Sample Organizer / Administrative Assistant Cover Letter

Writer / Freelance Cover Letter

* Sample Curriculum Vitae
*
Sample Resumes
*
Job Letter Samples
*
Resignation Letter Samples
*
Sample Job Applications

Навистина има безброј линкови за CV - Resume, Cover Letter ... и самите можете да прогуглате на темата и да станете експерт ...

Она што во постов сакам да потенцирам е дека личните блогови се одлична препорука за некој иден работодавател ... Блогот стана брендирање (бренднеим) на личноста која го пишува ... Читајки го блогот на идниот вработен работодавачот добива широка представа со кого си има работа ... кои се неговите преокупации ... начин на мислење .... безброј информации кои може да се добијат од она што некој го напишал ... Имателите на блогови понекојпат не се свесни дека самиот блог - во некоја иднина ке му донесе работно место или ке допринесе некој да не добие работно место ...

1 comment:

Ruby Claire said...Is it correct that less is more while writing a cover letter?

Cover Letter Samples

Blog Archive

Site Meter