Search This Blog

Monday, June 18, 2007

МАСОН/И - Македонија ... Интернет сајт

Македонските Масони решија да се демистифицираат преку интернет страница која деновиве е подигната на интрнет ... Од интернет страницата се задоволува почетната љубопитност за обичниот ѓраѓанин што е тоа Масон/и ... Кои се македонските масонски ложи ... Што е цел на масонското здружување ... Секако сеуште има голема мистика во Масонерското здружување ...

- МАСОНЕРИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА: МИТОЛОГИЈА И ИСТОРИСКИ ЗАСНОВАНА ХРОНОЛОГИЈА
-
ГРБОТ НА ГОЛЕМАТА ЛОЖА НА МАКЕДОНИЈА
-
ГАЛЕРИЈА НА СЛИКИ – РЕГАЛИЈА
- ГАЛЕРИЈА НА СЛИКИ – ЛОЖА
- ЗА МАСОНИТЕ - ШТО Е СЛОБОДНО ЅИДАРСТВО?
- ЗА МАСОНИТЕ - ЗАШТО ЛУЃЕТО ПРИСТАПУВААТ?
- ЗА МАСОНИТЕ - КАКВИ ВЕТУВАЊА СЛОБОДНИТЕ ЅИДАРИ ДАВААТ?
- ЗА МАСОНИТЕ - КОЈ МОЖЕ ДА ПРИСТАПИ?
- ЗА МАСОНИТЕ - ДАЛИ СЛОБОДНОТО ЅИДАРСТВО Е РЕЛИГИЈА?
- ЗА МАСОНИТЕ - ДАЛИ СЛОБОДНИТЕ ЅИДАРИ СЕ ТАЈНО ДРУШТВО?
- ЗА МАСОНИТЕ - ДАЛИ МАСОНИТЕ СЕ ВМЕШАНИ ВО ПОЛИТИКАТА?
- ЗА МАСОНИТЕ - ДАЛИ МАСОНИТЕ СЕ ВМЕШАНИ ВО ОПШТЕСТВОТО?
-
ЛОЖА СКОПЈЕ ... ЛОЖА СКОПЈЕ - ФОРМИРАНА НА 02 ОКТОМВРИ 6000 ГНС; 2000 ЛГ 23 ОСНОВАЧИ- ЛОЖА ЕДИНСТВО ... ЛОЖА ЕДИНСТВО - ФОРМИРАНА НА 08 ФЕБРУАРИ 6002 ГНС; 2002 ЛГ 24 ОСНОВАЧИ
-
ЛОЖА БЕЛИ МУГРИ ... ЛОЖА БЕЛИ МУГРИ - ФОРМИРАНА НА 20 ЈУНИ 6003 ГНС; 2003 ЛГ 23 ОСНОВАЧИ
-
ЛОЖА УТРИНСКА ЅВЕЗДА ... ЛОЖА УТРИНСКА ЅВЕЗДА БР.4 - ФОРМИРАНА НА 05 ФЕБРУАРИ 6007 ГНС; 2007 ЛГ 12 ОСНОВАЧИ
-
СПИСОК НА ГОЛЕМИ ЛОЖИ КОИ ЈА ПРИЗНАЛЕ ГЛМ

** За МАСОН/И имав пост ... каде пробав да разјаснам за себе дел од мистиката на Масонеријата ...

“.. Кога ке го слушнеш зборот Масон/и – на што те асоцира Масон/и ?? – Што ти се врти во главата позитивни или негативни чувства ?? Кои се Масоните ?? Кои и какви им се целите ??..“

На дел од прашањата пробав да одговорам во постот ... дел во коментарите ... а во сајтот на Големата масонска ложа на Македонија се појаснети уште некои детали ...

- Mason ... Masoni ... Masonska loza ... Freemasonry ... Масонство ... Freimaurerei ... Τεκτονισμός ... Francmasonería ... Franc-maçonnerie ... Slobodno zidarstvo ... Massoneria ... Wolnomularstwo ... Слободно зидарство ... Masonluk ...

3 comments:

stevanco said...

сакам да прашам што значи масон и сто функција имаат ме интересира тоа ако мози да знам.

stevanco said...

сакам да прашам што значи масон и сто функција имаат ме интересира тоа ако мози да знам.

Anonymous said...

kako da stanam mason ?

Blog Archive

Site Meter