Search This Blog

Friday, February 01, 2008

Џабе работи, џабе не седи

Џабе работи, џабе не седи

Ова беше и мото на дедоми ... Често знаеше да преместува еден ист зид од еден на друг крај на дворот ... Ке го прашав “дедо зошто?“ ... ке ми речеше “Џабе работи, џабе не седи...“ ... За да го разберам што сакаше да каже требаше да созреам ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter