Search This Blog

Friday, February 29, 2008

Косово и демаркацијата на границата ...

Косово ја продолжува традицијата на - оставање на барем едно важно прашање, кое ке биде незатворено ... а е од важност за МК ... во случајот на Косово тоа е демаркацијата на граничната линија со Косово ...

Македонија го подржа планот на Ахтисари меѓу другото бидејки тој предвидуваше итно затварање на ова незатворено прашање со Косово ... На Македонската јавност и беше предочено дека тоа ке се случи пред да се пристапи кон признавање на Косово ... Но косоварите од ова прават проблем ... велат прво признајте не - па потоа ке го решаваме ова техничко прашање ... кон овој нивен став се придодаваат и нашите представници од ДУИ а зошто да не кажам и ДПА ... Во која држава живее ДУИ и ДПА ... зошто се приклонуваат кон интересите на Косово ... ако живеат и егзистираат во Македонија ...

Од авион се гледа дека уште во старт со Косово ке имаме многу проблеми ...

Албанците на Енвер Оџа беа повеќе од еден век наизолирана нација во Европа - но со паметното бирање на една светска сила за свој пријател - САД ... тие си ги остваруваат своите зацртани цели на обединување на сите територии во кои живеат мнозинство Албанци ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter