Search This Blog

Saturday, February 02, 2008

Супермаркет - економија ...

Може ли МК економија да се спаси со странски инвестиции во разноразни самопослуги, супермаркети - кои неколку Влади наназад упорно ги туркаат како најголеми странски инвестиции ... кои ке вработат неколку стотини луѓе ... но во истовреме ка затворат неколку стотини мали маркети ...

Што корист од вакви големи супермаркети во кои ке купуваме странски производи и услуги ??

Ке речете е добро де ... што па ти предлагаш за спас на економијата ... Одговорот барајте го во мојот пост ЊУ-ДИЛ во Македонија ... Галасам за МК ЊУ-ДИЛ ...

На постот ме подсети најновото отварање на Ера сити во Скопје.

No comments:

Blog Archive

Site Meter