Search This Blog

Monday, February 04, 2008

“Прилепските Атентатори“

Сликата “http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/B41480A249F17B42AA217DF2F719E4F6.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

По Солунските Атентатори еве дознаваме дека и Прилеп има своја “атентаторска школа“ ... колку да не се загуби континуитетот ... Инаку, колку знам Македонија - осем што е библиска земја нели ... е позната и по тоа што “тероризмот“ е “измислен“ во Македонија ...

Сликата “http://upload.wikimedia.org/wikipedia/mk/a/a6/Atentatori.JPG” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

No comments:

Blog Archive

Site Meter