Search This Blog

Tuesday, February 26, 2008

Сезонска работа ... во странство ...

На крајот на минатата година во Македоија имавме 357.000 регистрирани невработени ... Оној кој ке го реши прашањето на невработеноста ке биде МК херој ... Очито е дека во МК тешко се отвараат нови работни места и покрај сите заложби и на оваа Влада ... желбата да привлече неопходните странски инвеститори е голема - но резултатите се мали ... Од осамостојувањето навака имаме стален процес на трнсформација на капиалот и затварање на големите фабрички системи а и поголемите претпријатија воопшто во областа на Градежништво, Текстилна индустрија, Земјоделие ... Хемиската индустрија ... И оние што одат на работа често се без плати или без пензиско и здравствено осигурување ... А и платите што ги добиваат не се доволни за преживување ...

Младите кои се со соодветно образование - особено од компјутерската струка лесно наоѓаат добро платена работа во ЕУ државите и САД ... Канада прима мигранти во подрачјата кои се на север од нивната територија (богати со ресурси ...) ... Австралија е заинтересирана за земјоделци ... САД и ЕУ државите бараат специфични струки ...

Нашите невработени често излезот го гледаат во временото вработување ... во работата по нафтени платформи и бродови ...

Граежните работници се традиционално барани за работа во ЕУ државите ... Германија, Италија, Чешка, Словенија, Русија ... Хрватска, Грција и во последно време и Црна гора бара работници за Хотелиерството ... собарки, кувари, келнери, но и тука се барани градежни сезонски работници ... Плаќањето е далеку помало од очекуваното ... но бидејки е обезбеден смештај и исхрана - нашите луѓе се во ситуација на “дај шта даш“ и прифаќаат и вакви вработувања ... Во Англија традиционално се бараат беби ситерки и медицински сестри ... медицински сестри се бараат и во Германија ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter