Search This Blog

Thursday, February 14, 2008

Плоштад Скопје ... Камени Мост

Уште еден успешен проект на студентите на ПМФ-Информатика ... Историјата на Плоштадот и Камениот мост е историја на Скопје ... многу фото и видео материјал ...

- КАМЕНИОТ МОСТ И ПЛОШТАДОТ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ ...

Овој web сајт е направен како проект по предметот Мултимедија, кој се одржува како дел од наставната програма на Институтот за Информатика (насока - Применета). Проектот е потпомогнат од Институтот за Информатика во Р. Македонија .
Проектот е раководен од професорот д-р. Смиле Марковски и асистентот м-р Гоце Арменски.

Реализатори на овој проект се студентите: Латифовиќ Јасмин и Бојан Божиновски ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter