Search This Blog

Thursday, February 14, 2008

И поповите на штрајк ...

Сликата “http://www.vecer.com.mk/WBStorage/Articles/356844726F5B68429AD9B8B1ADE2582F.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.Сликата “http://www.vest.com.mk/images/%7BCE69DF03-70C7-4DCB-9DC7-1B789F3D188C%7D_protest-2.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.
Сликата “http://www.vest.com.mk/images/%7B08180A72-43A9-4A53-9381-E429432EEC43%7D_crkva-2.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.Сликата “http://www.vecer.com.mk/WBStorage/Articles/2B90A2ECF3F6894D9C930BE0BB2DB2A5.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.
Во демократско општество сосема нормално е да се видат вакви слики кога дури и свештениците ке земат транспаренти и ке се борат за своите права ... мислам дека овојпат поповите се во право ... им честитам на демократски избраниот метод ... уште една шлаканица за градскиот татко ...
Еве неколку линкови за написи на темата:
- Свештениците од Свети Димитрија бараат да се отстрани рампата поставена пред влезот на црквата

No comments:

Blog Archive

Site Meter