Search This Blog

Sunday, February 10, 2008

Полицијата тренира дигитална строгоќа ...

Полицијата реши документирано да казнува ... купила дваесетина дигитални апарати и лови ... кој вози без ремен ... кој телефонира додека вози ... кој вози без светло ... кој поминува на црвено ...

Колкава казна ќе платите ако ве улови апаратот на сообраќајната полиција?
за возење на црвено - 300 евра;
за непропуштање пешак да мине на пешачки премин - 300 евра;
за погрешно паркирање во близина на пешачки премин - 250 евра;
за паркирање во близина на железнички премин или во близина на раскрсница - 250 евра;
за паркирање на места за инвалиди - 200 евра;
за паркирање пред влез на објект - 45 евра;
за блокирање на паркирано возило - 45 евра;
за погрешно престројување - 35 евра;
за возење без светла - 35 евра;
за пешак кој минува на црвено светло - 35 евра;
за пешак кој минува надвор од пешачки премин - 25 евра;
за паркирање спротивно на сообраќаен знак - 25 евра;
за возење без ремен - 20 евра
.

За радарите купуваа луѓето анти радари ... сега нема спас ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter