Search This Blog

Sunday, November 01, 2009

Есен Градски Парк Скопје - 1.Октомври.2009

http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-11-1.jpg?t=1257100454
сл.1    Есен Градски Парк Скопје - 1.Октомври.2009
И оваа година како и минатата поминав во Градски Парк Скопје, во потрага по фотографија. Денот беше како од богаа даден за фотографија. Жолтата, зелената, кафената, плавата (нивните нијански) се бои на есента.                 Повеќе ».....

http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-22.jpg?t=1257100912
сл.2

http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-31-2.jpg?t=1257101068
сл.3
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-41-2.jpg?t=1257101256
сл.4
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-51-2.jpg?t=1257101406
сл.5
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-61-2.jpg?t=1257101508
сл.6
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-71-2.jpg?t=1257101601
сл.7
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-81-2.jpg?t=1257101719
сл.8
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-91-1.jpg?t=1257101805
сл.9
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-111-2.jpg?t=1257102024
сл.10
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-121-2.jpg?t=1257102128
сл.11
 http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-131-2.jpg?t=1257102234
сл.12
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-101-2.jpg?t=1257102304
сл.13
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-141-2.jpg?t=1257102394
сл.14
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-151-2.jpg?t=1257102455
сл.15
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-161-2.jpg?t=1257102540
сл.16
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-171-2.jpg?t=1257102609
сл.17
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-181-1.jpg?t=1257102724
сл.18
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-191-1.jpg?t=1257102816
сл.19
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-201-1.jpg?t=1257102911
сл.20
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-211-1.jpg?t=1257103129
сл.21
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-221-1.jpg?t=1257103238

No comments:

Blog Archive

Site Meter