Search This Blog

Wednesday, November 18, 2009

Историјата на историчарите - на политичарите сегашноста и иднината.

Горната изјава мора да се врами во секој кабинет на владеачката ВмроДпмне и да се додаде до сликата на лидерот и знамето и симболите на ВмроДпмне. Дадена е од нивниот лидер Груевски. И сите ние останати мораме да ја смениме нашата свест за историјата и сегашноста. Доста ни е од историја, неа нека ја третираат историчарите и академиците - ние бараме сегашност и леб за нас и нашите фамилии ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter