Search This Blog

Wednesday, November 25, 2009

ОХРИД - Изворите во Св.Наум ... OHRID - Water sources in St. Naum

http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/7-12Small.jpg?t=1259140127
1. ОХРИД - Изворите во Св.Наум
Едно од најмистичните и воедно најубавите места се изворите во Св.Наум. Кој не бил на тивка прошетка со кајче низ траткиот тек на Црн Дрим од ресторанот до изворите пропуштил ретка можност да ја слушне тишината и мирот. Познато е дека на овој дел се најголемите извори кои го хранат Охридско езеро со вода од блиското и повисокото за стотина метри Преспанско езеро.    Повеќе ».....


http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/7-3Small.jpg?t=1259140254
2. Малото езерце кое всушност е течение можеби на најкратката река Црн Дрим е долго 700 метри, широко 250 м и длабоко 3,5 м. Има 15 крајбрежни извори 30 поголеми подводни извори со вкупна издашност од 6.5 до 10 м3/сек. Богато е со ендемични видови на алги. Риби и особено карактеристична црна водена желка.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/7-4cSmall.jpg?t=1259140999
3.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/7-13Small.jpg?t=1259141041
4.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/7-6Small.jpg?t=1259141145
5.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/7-7Small.jpg?t=1259141211
6.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/7-8Small.jpg?t=1259141260
7. Чамецот го делев со група туристи од Германија. Ана ја слушаше тишината со специјален мотив и беше роденден.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/7-9Small.jpg?t=1259141358
8.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/7-11Small.jpg?t=1259141679
9.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/7-17Small.jpg?t=1259141629
10.
 http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/7-10Small.jpg?t=1259141747
11. Црква посветена на Пресвета Богородица, реобновена на темели на многу стара црква. Околу малото езеро т.е. течението на Црн Дрим осем големата и надалеку позната црква посветена на Свети Наум има уште три цркви. Оваа посветена на Пресвета Богородица, Црквата Свети Атанасие на стотина метри лево од оваа црква, и Црквата Света Петка која е на другата страна од езерово веднаш под Манастирот Свети Наум.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/7-18Small.jpg?t=1259144013
12.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/7-20Small.jpg?t=1259144099
13. Свети Атанасиј
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/7-14Small.jpg?t=1259144151
14. Света Петка
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/7-15Small.jpg?t=1259144202
15. Кладенецот на Света Петка е лековит за очите ...
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/7-19Small.jpg?t=1259144287
16. Манастирски комплекс Свети Наум
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/7-21Small.jpg?t=1259144360
17. Тука на ова кратко парче се гледаат десете литари вода во секунда колку што е капацитетот на изворите во Свети Наум.
 http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/7-16Small.jpg?t=1259144454
18.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/7-1Small.jpg?t=1259144494
19.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/7-2Small.jpg?t=1259144533
20.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/7-5Small.jpg?t=1259144572
21.

No comments:

Blog Archive

Site Meter