Search This Blog

Sunday, October 11, 2009

Света Богородица Перивлепта (Св. Климент) - Охрид ... Sveta Bogorodica Perivlepta (Sv.Kliment) - Ohrid ... фото запис

http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-141-1.jpg?t=1256062228
сл.1  Света Богородица Перивлепта (Св. Климент) - Охрид ... Sveta Bogorodica Perivlepta (Sv.Kliment) - Ohrid
Света Богородица Перивлепта е една од најстарите и најзначајните цркви во Охрид.        Повеќе ».....

  • Ктитор на црквата бил византискиот војсководец и намесник Прогон Згур, зет на императорот Андроник II - Палеолог. Црквата била подигната во 1295 година.
  • На сите ни е познато дека Св. Климент е заштитник на Охрид ... во времето на османлиите бидејки неговата црква Свети Пантелејмон е претвирена во џамија, моштите на Св. Климент најпрвин се преместени во Мал Свети Климент, за подоцна бидат пренесени во Света Богородица Перивлепта. Народот спонтано ја нарекува оваа црква Сцети Климент. Во 2002 година по реизградбата на Св. Климентовата Црква (Свети Пантелејмон) моштите на светецот се вратени на Плаошник.
  • Откога турците ја претвараат Катедралната Црква Света Софија во Џамија, Света Богородица Перивлепта (Св. Климент) прераснува во соборен храм на Охридската архиепископија.
  • Во XI и XII век Света Богородица Перивлепта (Св. Климент) располага со богата архиепископска библиотека со ракописи на пергамент. 
  • Околу црквата имало големи манастирски комплекс со Архиепископска палата која во средината на XIX век изгорела.
  • Она што ги поврзува црквата од моето село Свети Ѓорѓи и Света Богородица Перивлепта (Св. Климент) - Охрид се Зографите Михаил и Ефтихиј кои се творци на фрескописот во двете цркви и во уште неколку други цркви ...
  • Поради свеќите фрескоживописот едвај се препознавал. Во 1950 година сликарот и конзерватор Здравко Блажиќ, со помош на специјално направена емулзија од органско потекло, успеа во црквата Света Богородица Перивлепта да ги открие фреските во полн сјај што во тоа време представувало вистинска сензација ...
  • Последните десетина години МК конзерватори предупредуваат дека фрескоживописот е нападнат од соли и дека неповтатно се губи. Правени се бројни проекти за конзервација, но до денеска се останува само на проекти. Деновиве се објави вест дека дека со грант од 650 илјади американски долари додели американската амбасада во земјава за заштита на охридската црква „Св. Богородица Перивлепта“ изградена и живописана во 14 век. Примарна цел на проектот е да се зачуваат фрескоживописот и архитектурата на вредниот споменик на културата, соопшти завчеравечер американскиот амбасадор Филип Рикер.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-41-3.jpg?t=1255175176 http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-11-3.jpg?t=1255175106
сл.2 и 3
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-61-3.jpg?t=1255246265
сл.4
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-21-3.jpg?t=1255246355
сл.5
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-91-2.jpg?t=1255246434
сл.6
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-111-2.jpg?t=1255246484
сл.7
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-131-2.jpg?t=1255246541
сл.8
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-151-1.jpg?t=1255246583
сл.9
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-161-2.jpg?t=1255246634
сл.10
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-171-1.jpg?t=1255246693
сл.11
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-181-1.jpg?t=1255246754
сл.12
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-101-2.jpg?t=1255246935 http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-191-1.jpg?t=1255247004
сл.13 и 14
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-31-3.jpg?t=1255247107
сл.15
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-201-1.jpg?t=1255247165 http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-261-1.jpg?t=1255247338
сл.17 и 18
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-211-1.jpg?t=1255247247
сл.19
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-241-1.jpg?t=1255247423 http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-251-1.jpg?t=1255247465
сл.20 и 21
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-271-1.jpg?t=1255247553 http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-301.jpg?t=1255247588
сл.21 и 23
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-281.jpg?t=1255247691
сл.24
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-291.jpg?t=1255247733
сл.25
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-311.jpg?t=1255279014
сл.26 ретро фотка
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-321.jpg?t=1255279108
сл.27 ретро
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-331.jpg?t=1255279188
сл.28 по мене најубавиот фрескоживопис - причествување на апостолите ... слична вакав иконописците Михаил и Евтихиј имаат одсликано и во Старо Нагоричане ...
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-371.jpg?t=1255279610
сл.29  Успение на Пресвета Богородица ... за споредба тука погледајте ја истиот фрескопис од истите автори во Старо Нагоричане ...
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-511.jpg?t=1255280286
сл.30 Тајната вечера ... истиот мотив во Старо Нагоричане
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-501.jpg?t=1255280503 http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-481.jpg?t=1255280570
сл.31 и 32
 http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-341.jpg?t=1255280809
сл.33
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-391.jpg?t=1255280722
сл.34
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-49.jpg?t=1255280890 http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-351.jpg?t=1255280973
сл.35 и 36
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-52.jpg?t=1255281211
сл.37
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-401.jpg?t=1255281338 http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-41-4.jpg?t=1255281439
сл.38 и 39 Дупла икона св.Климент/св.Наум
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-381.jpg?t=1255281621 http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-36.jpg?t=1255281681
сл.40 и 41
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-45.jpg?t=1255281820 http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-471.jpg?t=1255281884
сл.42 и 43  Дел од икои кои потекнуваат од црквата св. Богородица Перилвлептос, а сега се во Галеријата на икони во Охрид ...
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-43.jpg?t=1255282066 http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/8-44.jpg?t=1255282110
сл.44 и 45  Плаштеници кои потекнуваат од црквата св. Богородица Перилвлептос, а сега првата е во музеј во Скопје а втората во музеј во Софија (на чување како што велат) ...
 

No comments:

Blog Archive

Site Meter