Search This Blog

Thursday, October 08, 2009

Побожје - Pobožje ... фото запис

http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-21-1.jpg?t=1256062055
сл.1  Вчера во еден убав есенски ден појдов во потрага по фотографија на светите падини на Скопска Црна Гора. Овојпат бев во Побожје и Кучевиште. Самото име на селото Побожје говори дека во селото и околу него големо внимание имаат светите места и вербата во бога. Побожјани веруваат дека во некое минато време во сушни години одкога нивните предци во близината на селото подигнале неколку крстови, селото било спасено од суша, а жените почнале да раѓаат. Осем крстовите во селото во неговата близина има манастир посветен на Пресввета Богородица, црква  посветена на Света Петка и уште една црква кај селските гробишта. Селото изобилува и со староградка селска архитектура со малку нови куќи. Карактеристични се тесните селски сокаци кои сега се асфалтирани. Осем со земјоделие (градинарство, овоштарство сточарство) мештаните се занимаваат и со сточарство. Во есенскиот период дел од мештаните се занимаваат со сеча и трговија на огревно дабово дрво ... Низ селото тече Побошка Река која према истражувањата е една од рекичките од падините на Скоска Црна Гора од која се каптирало вода за Скопскиот антички/средновековен аквадукт ... До Побожје оди приградскиот автобус број 61 ...             Повеќе ».....
Селото Побожје се наоѓа во составот на Општина Чучер-Сандево, на југозападните падини во подножјето на Скопска Црна Гора на надморска височина од 588 метри. Побожје се наоѓа на 20 километри оддалеченост северно од градот Скопје, а селото се наоѓа и на патот кој води од селата Чучер и Кучевиште кон Бродец, Танушевци и границата со Косово. Според пописот од 2002 година, селото Побожје, брои 591 жител ...
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-31-1.jpg?t=1256385234
 
 http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-41-1.jpg?t=1256385441
сл.2 и 3 Манастир во близината на селото посветен на Света Богородица.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-51-1.jpg?t=1256385505
сл.4
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-61-1.jpg?t=1256385600
 
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-71-1.jpg?t=1256385669
сл.5 и 6  Месност викана “три даба“ ...
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-81-1.jpg?t=1256385719
 
 http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-9.jpg?t=1256385755
сл.7 и 8 Крстовите и црквите се заштитници на Побожје
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-101-1.jpg?t=1256386102
сл.9  И Побожје изобилува со стари куќи со интересна изворна селска архитектура ...
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-111-1.jpg?t=1256386197
сл.10
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-141-1.jpg?t=1256386264
сл.11  Една од ретките куќи, која е реновирана во склад со старата селска архитектура ...
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-161-1.jpg?t=1256386887
 
 http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-171-1.jpg?t=1256386931
сл.12 и 13  Козата во последните десетина години повторно се врати во нашите села и планински места ...
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-121-1.jpg?t=1256386347
 
 http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-131-1.jpg?t=1256386389
сл.14 и 15  Црква Св.Петка Побожје (21.10.1913) датум на последна обнова пишува на капијата ... Црквата е залепена со школската зграда.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-151-1.jpg?t=1256386710
сл.16  Сахрална црква во Побожје. Скоро во сите села на Света скопска Црна Гора постојат посебни сахрални цркви и посебни цркви во кои се одвиваат венчавките и крштевките, се слават селските и црковните слави ...
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/9-18Large.jpg?t=1256387066
сл.17 клик на сликата за поголема ... клик тука за да го пронајдете Побожје на maps.google.com
сл.17 клик на сликата за поголема ... клик тука за да го пронајдете Побожје на maps.google.com
  1. Школото и Црквата св. Петка
  2. Црквата кај селските гробишта
  3. Манастир Света Богородица - Побожје, 1.3 км од селото
  4. Месност викана “Три даба“
  5. Кон село Бродец и караулата "Гошинце", 14 км до границата
  6. Кон село Кучевиште, 0.8 км од Побожје
  7. Кон село Љубанци, 2.5 км од Побожје
  8. Кон Скопје, 14 км од Побожје
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/1Large.jpg?t=1255965167 
сл.18 клик на сликата за поголема
 

No comments:

Blog Archive

Site Meter