Search This Blog

Saturday, October 24, 2009

Скопје Skopje - на maps.google.com


Google.com не изненадува уште еднаш - Скопје Skopje полека се поставува на maps.google.com, со што станува достапно за многуте можности кои ги пружа maps.google.com.        Повеќе ».....


Get Directions on Google Maps
Со помош на maps.google.com на нашите компјутери можеме да го пронајдеме местото кое сакаме да го посетиме. Треба да ја укуцаме точната адреса и воала maps.google.com за неколку секунди не води на бараното место. Можеме да правиме планска рута за стигнување на одредено место и други додатоци ... За сето ова треба да му заблагодариме и на Darko156 - (Online media consultant at New Media Centar Skopje, New York University Skopje, Global Media Publishing; Student at New York University Skopje)

Првата непосредна комерцијална корист од сето ова ја јадат неколкуте скопски хотели кои на оваа maps.google.com може лесно да се пронајдат. (Stone Bridge Hotel, Holiday Inn, Aleksandar Palace, Arka Hotel, Bestwestern Skopje и Hotel Karpos).

Погледнете ги долените видеа за да ги видите можностите кои ги пружа maps.google.com.

Transit on Google Maps

Street View on Google Maps

Adding places to Google Maps

Google Maps on Android

Editing places in Google Maps

Explore a Place

Google Maps: Create Personalized Maps

Google Maps: Add personalized content

Aliens find businesses with Google Maps

Google Maps: Getting Started

Google Maps Profile Pages

Сл.2   Клик на сликата за да влезете на Сателитска слика на Скопје Skopje - на maps.google.com


Сл.3   Клик на горната слика за да влезете во Terrain верзијата на Скопје Skopje - на maps.google.com, каде можеме да ги дознаеме различните висини на блиските места од мапата ...

Сл.4   Клик на сликата  за да влезете во Фото верзијата на Скопје Skopje - на maps.google.com

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/13891497.jpg
Пример за подигната фотка за Скопје
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/1566330.jpg
Пример за подигната слика на Св.Пантелејмон Скопје

Сл.5  Клик на горната слика за да влезете во видеата кои се однесуваат за Скопје ...

Сл.6   Клик на горната слика за дфа влезете вонаписи кои се подигнати на Википедија а се однесуваат на Скопје.

No comments:

Blog Archive

Site Meter