Search This Blog

Thursday, October 22, 2009

Повторно најава за нов Хотел во Скопје ...

http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/53103A4A7438CC4F927B1A6AFD398BAA.jpg  http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/4E567689AD014141809D39ED934090C1.jpg
Во транзиционит период на Македонија никако да ни тргне со инвестициите, особено оние странските и особено оние стопанските инвестиции. Досега скоро се што се инвестираше беа инвестиции во “самопослути“ (трговија), и мали хотели на разни локации ... Од стопански нвестиции ни трага ни глас осем во периодите на изборите кога цела Македонија се претвара во “идно градилиште“ на стопански објекти - кога се говореше дека од странски инвестиции ке ни здосади ...          Повеќе ».....

По затишје на најави за нови инвестиции  имаме повторна најава за нов хотел во Скопје - на просторот кај МОБ.

No comments:

Blog Archive

Site Meter