Search This Blog

Friday, October 12, 2007

Уставен суд на РМ

Сликата “http://www.usud.gov.mk/domino/WEBSUD.nsf/SUDII.jpg?OpenImageResource” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Каков е распоред на политичките сили во Уставнот суд на РМ ... највисокиот суд во МК ... Устари нели овој суд е надвор од стегите на партиите ... Но дали е така ... Ако беше така немаше ЕУ да бара реформи во судството ...

Незнам како во другите држави се постигнува неутралност на судовите ... толку ли е толку - да се преслика од еден таков судски систем во нашиот ...

Сега судски одлуки не се коментираат а особено оние од уставниот суд ... Сепак - На
седницата одржана на 19 септември 2007 Уставниот суд
на иницијатива на - Славица Грковска, Никола Поповски, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Тале Герамитчиоски и Борис Кондарко - во врска со евентуалната оценка на уставноста на плаќање трошоци за одржување на имотите на министрите во странство. (Веле Самак, Глигор Ташковиќ, Иво Ивановски и Зоран Ставрески)

Уставниот суд пресекол дека одлуката на Владата за плаќање на овие трошоци е неуставна ... Одлуката на судот е веќе објавена во „Службен весник“ од 8 октомври.

2 comments:

Anonymous said...

сакаш да кажеш ова е лоша одлука за македонија? колку искривено гледање... колку странски инвестиции донесе ташковиќ? колку пари ние му плативме за тоа?

volan said...

Никаде не сум кажал такво нешто

“..лоша одлука за македонија?..“
Напротив мислам дека е во ред ...

Сакав да поведам дисусија во правец да дознаеме како ке го оделиме судството па и уставниот суд од партиите ... имено сега уставниот суд го бира собранието ... што е устари партиско судство ...

Blog Archive

Site Meter