Search This Blog

Saturday, October 27, 2007

Закана со војна ... ??!

Некои господа кои се на платен список на МК држава ... и се дел од власта во МК ... ни се закануваат со војна ... И за помала закана вакви луѓе во некое минато време веднаш беа ставани каде им е местото ...

Под плаштот на демократија сега секој може се да каже ... но дали е така ??! ... Сепак заканување со војна е закана за безбедноста на сите и напад на суверенитетот на државата ни ...

Имаме ли ние власт што достојно ни го штити интегритетот ... или ова е се некаков дел од - “ИГРИ БЕЗ ГРАНИЦИ ...“ ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter