Search This Blog

Tuesday, October 02, 2007

Археологија & Гео/магнетно мерење во МК ...

Во неколкуте иљада македонски архео-локалитети ... добро ке дојде новиот начин на истражувања со таканаречени гео/магнетни мерења ... Истражувања што има на некој архео локалитет без да се копа (сондирање ...)

Ваква проба деновиве се врши на археолошкиот локалитет Скупи - кој со својот потенцијал од 43 хектари е несомнено огромна територија за малиот буџет за истражување на овој локалитет ... Имено иако имаме скоро стогодишни архео истражувања на овој локалитет имаме премалку вистински големи ископувања ... а територијата е огромна ...

Донацијата на Британската амбасада добро ке дојде ... имено Британскиот археолог проф. Доминик Паулсленд, неговиот асистент Ед Блинкхорн од Центарот за истражување на древни пејсажи од Лидс, заедно со македонските археолози проф. д-р. Виктор Лилчиќ, м-р Никица Корубин и Андријана Драговиќ, претставници на Центарот за археолошки истражувања НВО КАР веќе една недела вршат истражувања на теренот, со магнето-метар, инструмент кој во светската археологија е присутен уште од втората половина на 20 век.

- Посете го СКУПИ ... 25 Април, 2006
- Скупи, Стоби, Хераклеја ... 20 Јуни, 2006
- Aрхеолошки парк на локалитетот Скупи ... 20 Јули, 2006
- Концерт во Скупи - Ксантика ... 21 Јули, 2006
- Македонските Антички Театри ... 25 Јули, 2006
- СКУПИ ... 13 Февруари
- СКУПИ ... SKUPI ... SCUPI ... најнови архео-истражувања ... 30 Јуни
- Главната улица во - СКУПИ ... SKUPI ... SCUPI ... SCVPI ... Кардо - Cardo ... 1 Јули, 2007
- БАЗНА СТАНИЦА - среде локалитет ... СКУПИ ... SKUPI ... SCUPI ... SCVPI ... 8 Јули, 2007
- ИЗВОР - на питка вода во Скупи ... 5 Јули, 2007
- Водовод во Скупи ... 4 Јули, 2007
- АНТИЧКИ ТЕАТАР - СКУПИ ... SKUPI ... SCUPI ... SCVPI ...сабота, јули 07, 2007

No comments:

Blog Archive

Site Meter