Search This Blog

Wednesday, October 31, 2007

Македонските рудници повторно работат ...

Поголемиот дел од МК рудници се повторно во погон ... Со тоа пасивните македонски краишта како регионот на Крива Паланка и особено Злетово заживуваат ... Се дава искра надеж за животот во овие препасивни краишта ... Во изминатите неколку години на транзицијата кога се затворија рудниците во процесот на трансформација на капиталот од овие краишта имавме одлив на млади кадри кои се иселува интензивно од МК - а зимањето на БГ пасоши беше со загрижувачка тенденција ...

Сликата “http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/1EC6F5DCEC0FFE48906E2BE21C220E8F.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Со завчерашното свечено пуштање во работа на „Тораница“ кај Крива Паланка се заврши процесот на рестартирање на најголемите рудници во државава. Процесот на заздравувањето на „Бучим“, „Саса“, „Злетово“ и „Тораница“ траеше предолго и носеше немир кај жителите од рударските општини Радовиш, Македонска Каменица, Пробиштип и Крива Паланка во кои рудниците беа и остануваат темел на локалната економија и добар социјален живот.

За овие краишта имав забележителени написи ПРОБИШТИП ... и ПРОБИШТИП - минеролошка збирка ...

probistip - kolaz - vizura od podaleku (Large).jpg

probistip - kolaz - centar (Large).jpg

probistip - kolaz - rudnik (Large).jpg

Mineroloska zbirka - muzej Probistip - kolaz 1 (Large).jpg

Mineroloska zbirka - muzej Probistip - kolaz 2 (Large).jpg

Останаа уште многу фотки во мојата архива ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter