Search This Blog

Thursday, November 19, 2009

КУМАНОВО - Куде тумбу и четири бандере, куде Батка Ѓорѓију, ... есен Ноември 2009


1. КУМАНОВО - Куде тумбу и четири бандере, куде Батка Ѓорѓију, ... есен  Ноември 2009  Повеќе ».....


2. Црква Свети Никола

 3.
 
4.

5.

No comments:

Blog Archive

Site Meter