Search This Blog

Tuesday, November 03, 2009

Транзиција во криза - подлабока и продолжена рецесија


Европската банка за обнова и развој (ЕБРД) во последниот извештај за Македонија како дел од годишниот Транзициски извештај 2009 - насловен како „Транзиција во криза?“ предупредува дека Македонија може да загази подлабоко во рецесија бидејќи паѓаат:        Повеќе ».....
  • извозот и приливите на капитал, 
  • странските директни инвестиции, 
  • дознаките од странство,
  • а владата продолжува со експанзионата фискална политика со што се зголемуваат надворешните ризици,
ЕБРД во извештајот констатира дека банките благодарејки на своите домашни депозити и ограничувањата на нивното повлекување не се загрозени. Дава остри примедби на должината на судските стопански спорови... го критикува долгиот период на ликвидација на фирмите (над две години)...

ЕБРД советува продолжување на приближувањето кон ЕУ и НАТО.

No comments:

Blog Archive

Site Meter