Search This Blog

Monday, November 09, 2009

Блогерска “демократска“ есен ...

Некои од блогерите кои пишуваат и за политички теми чудно си ја замислуваат демократијата на своите блогови:
  • најпрвин ке пуштат пост со сосема испревтени и недокажани тези
  • потоа кога на блогот ке бидат бомбардирани со издржани коментари и контратези се решаваат за
  • бришење на постот
  • бришење на сите кометари
  • а некои радикално бришат цели блогови
 Навистина чудна блогерска “демократска“ есен  ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter