Search This Blog

Wednesday, November 04, 2009

Универзален валутен корвертор ... Universal Currency Converter


Универзален валутен корвертор
Некогаш имавме мака кога требаше заради различни потреби да направиме конверзија на некоја домицилна валута во нашата или во некоја валута која ни е блиска (во долар или евро). За таа потреба во миатото се обраќавме на специјална служба на Народна Банка која телефонски ни ги даваше односите. Сега е сето тоа лесно - има толку многу интернет онлајн валутни конвертори што се е сведено на вистинска леснотија . Со само неколку притиснувања на тастерите на онлајн сајтовите на валутните конерери, ние ја имаме потребната информација - колку кошта хотелот во Хрватска или Танзанија да речеме. Можеме да споредуваме и да планираме.       Повеќе ».....

Шетате на пример во Турција и ги гледате примамливите излози со цени во турски лири. Ако немате сознание колку е тоа во наши динари или евра вие сте “изгубени во преводот“. Јас кога имам потреба да споредувам инстантно цени а сум во некоја странска држава се користам со една функција која ја има секој дигитрон па и оние џебните. Најпрво треба да се дознаее соодносот на валутите - е за ова се сега прекрасни овие онлајн валутни ковертери. Кога ке го дознам “факториелот“ соодносот де, го внесувам во дигитренот со просто внесување на соодносот и со притискање на двапати “помножено“ “помножено“ - дигитронот го памети последниот внесен факториел. Тогаш само ја внесувате цената која е во турските излози изразена се разбира во турски лири. Со претискање на “равно“ добивате цена во динари или евра зависно кој факториел/сооднос сте внеле во вашиот дигитрон ... Убавината во сето ова е дека за нова цена внесувате само нов износ и со повторно претискање равно добивате нов износ во посаканата влута која ја разбирате, денар или евро или било која ...

На интернет постојат брдо на онлајн валутни конверери. Оној кој е највисоко на Гоогле листата кога пребаруваш е Full Universal Currency Converter. Сега е просто како граф што би рекла бабами.


No comments:

Blog Archive

Site Meter