Search This Blog

Monday, November 16, 2009

Чиштилиште за малото стопанство - 4600 фирми блокирани од УЈП, припремени решенија за блокада на уште 6.500 ...

Како последица на “добрата“ економска клима што ја створи власта, УЈП деновиве издава решенија да се блокираат приближно 12.000 МК компании претежно мали компании во кои луѓето се самовработуваат. Во прва фаза блокирани се 5684 фирми, за остантите решенијата следат. Со ова ке се блокираат вкупно 30 проценти од бројот на регистрираните фирми во Македонија. Дефинитивно се закопуваат неуспешните обиди на македонските претприемачи кои ги вложија своите последни пари и надежи дека можеби ке им тргне - ако отворат свој приватен бизнис.     Повеќе ».....

Ако се земе дека за било каков бизнис се вложени најмалку 3000 евра - ке дојдеме до бројка дека ова преставува фрлање во вода на цирка 4 милиони евра. На сето ова ке се надоградат судски трошоци и трошоци за прислна наплата на побарувањата на државата.

Коинциденција е дека деновиве се организира недела на предприемаштвото во Македонија каде власта оценува дека е задоволна како се одвива процесот на започнување на нови бисниси ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter