Search This Blog

Sunday, November 01, 2009

Македонска поддршка ... Конверзија на постоечки документи во Македонска поддршка

http://www.vestel.com.mk/unicode/LSkonvert3.gif

Многумина имаат мака со инсталирање на Македонска подршка на своите компјутери и со конверзија на постоечките стари докумети во Македонска подршка.         Повеќе ».....

Сето ова појаснето ке го пронајдете на интернет на страната на vestel.com.mk, поточно тука.
 1. Проверка дали е инсталирана Македонска поддршка на Вашиот компјутер!?
 2. Инсталирање на Македонска поддршка
 3. Конверзија на постоечки документи во Македонска поддршка
Подетални појаснувања за сето ова можете  да преземете и во ПДФ верзија. 
 • Македонска поддршка или може даго сретнете изразот Macedonian Unicode или пак
  само Unicode. Тоа е индустриски стандард имплементиран во фонтовите
  (Arial, Times. New Roman, Tahoma, Verdana и т.н.), кој ги содржи сите азбуки во себе.
 • Сите азбуки се вградени во овие unicode фонтови.
  Овие фонтови се влезени во стандард на Microsoft и се инсталираат со секој Windows
  оперативен систем. Што значи, напишан документ со овие фонтови, со било која
  азбука, ќе биде доследно видлив на сите компјутери.
 • Распоред на букви на Македонска поддршка на вашата тастатура
Конверзија во македонска подршка може да се прави и онлајн на интернет страната која ја има подигнато GoodBytes. т.е. Panta Rei. EN-MK Converter, каде осем транскрипција од англиска во МК конверзија имате можност и за онлајн превод од МК на англиски. Истото ова е подигнато и на agora.org.mk/goodbytes/enmkonvert.

Многу лесна конверзија на сите документи може да се прави и директно во едиторот на  blog.com.mk. Имено ако текстот го внесете во едиторот на blog.com.mk, го обележите и го претискате копчето на едитерот кое е означено со црвено “К“ - веднаш ке ја добиете посакуваната конверзија. Оваа алатка и самиот често ја користам.

No comments:

Blog Archive

Site Meter