Search This Blog

Wednesday, May 02, 2007

МАНУ веб-сајт


Неколку пати во своите коментари потенцирав дека МАНУ има веб сајт кого го прегазило времето и стои во место ... Последен пат изразив револт во постот за ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА НУБ - СКОПЈЕ ...

“...Бугарите и Србите парче направија со аплодирање на старите книги кои се однесуваат за нивната Историја и нивното Национално порашање ... тоа се проекти од стотина иљади евра на годишно ниво а можеби и повеќе ... Ние уште правиме стратегии и чекаме донации ... Видете го само сајтот на МАНУ ... срамота ...“

Во денешното издание на Вечер МАНУ нема македонска верзија на веб-сајтот читам дека и тие го критикуваат лошото представување на МАНУ на интернет:

** Македонскиот сајт на МАНУ нема македонска верзија. Има само англиска. И таа не е средена како што треба.
** Ги нема биографиите на академиците, не се најавени предавања, симпозиуми, претставувања на книги, изложби, концерти,
** сајтот не е ажуриран одамна, што кажува и податокот дека како член не е запишан, на пример, академик Радован Павловски,
** во "новата" електронска библиотека може да "симнете" неколку документи, од кои најновиот е од 2003/2004 година
...

Вечер ги компарирал сајтовите на МАНУ ... САНУ ... ХАЗУ ... а самиот ви додавам линкови од ...

Българска академия на науките ...
AKAДЕМИJА НАУКА И УМЈЕТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ...

Academy of Sciences of Albania
...

Ακαδημία Αθηνών = Akademia Athenon = Academy of Athens
...

А тука можете да најдете мноштвво линкови од веб-сајтовите на сведските академии и да ги споредите со нашиот сајт ...

Вечер ни соопштува дека МАНУ конечно решава да направи нов веб-сајт ... со модерни содржини ... а повод е 40 години од нејзиното постоење - МАНУ е основана на 22 февруари 1967 година ...

** Од пред два месеци биле набавени нови сервери на кои се планира да се имплеметира новиот сајт, а првиот конкретен чекор е комплетното обновување на мрежната инфраструктура. Сега, проектот е во фаза на прибирање на податоци, документи, биографии, слики и нивна дигитализација, а од таму велат дека се во постојани контакти со некои Македонски ИТ компании, кои ќе овозможат редовно и брзо обновување на информациите и содржините.

Ме чуди инертноста на дневните весници кои на своите веб сајтони никако да се сетат дека на интернет треба да поставуваат и линкови ... така и во овој напис на вечер во целиот текст нема ниеден линк ...

7 comments:

Anonymous said...

[size=72][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=24]ENTER ON SOFTWARE PORTAL[/url][/color][/size]

[size=46][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=24]DOWNLOAD SOFT![/url][/color][/size]

[img]http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/4762671/2/istockphoto_4762671-software-box.jpg[/img]

[size=46][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=24]OEM SOFTWARE[/url][/color][/size]

[size=72][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=24]DOWNLOAD SOFTWARE[/url][/color][/size]

[size=72][b]Online rewins soft programm Mac OS x[/b][/size]
[size=72][b]Load rewins soft programm on Mac OS[/b][/size]
[size=72][b]Buy rewins software on [/b][/size]

http://www.google.com/

Anonymous said...

[size=72][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=23]WEB SEARCH ENGINE![/url][/color][/size]

[size=48][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=23]That? What? When?[/url][/color][/size]

[img]http://www.seo-sacramento.com/images/search-engine-optimisation.gif[/img]

[size=72][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=23]WEB SEARCH ENGINE![/url][/color][/size]

[size=48][b][/b][/size]
[size=48][b][/b][/size]
[size=48][b][/b][/size][url=http://ubajdaabrame.yoyohost.com/yeape-how.html]how to paint motorcycle fairings[/url]
[url=http://katadasimone.freehostia.com/disney-pixar-car-how-to-draw.html]collosal sea scallops how to cook[/url]
[url=http://numanholostj.freehostia.com/184-how-to-write-letters-to-celebrities.html]how to write a genogram story[/url]
[url=http://salimafinov4.freehostia.com/blog-52-how.html]how to hack web servers[/url]
[url=http://saalimaoznob.freehostia.com/wiki-how-to-paint-comic-on-canvas.html]how to run auto on hho[/url]
[url=http://olivijakorni.freehostia.com/]how to write cost analysis sample - blog 1[/url]
[url=http://lindapodruzh.freehostia.com/wiki-203.html]how to draw cartoon siamese cats[/url]
[url=http://tatianastras.freehostia.com/how-to-write-china-in-chinease.html]how to write china in chinease[/url]
[url=http://ilhamkolobro.freehostia.com/]how to make paper origami tie - blog 1[/url]
[url=http://julianagogol.freehostia.com/]ed emberley's how to draw animals - blog 1[/url]
[url=http://ridvanborovi.freehostia.com/wiki-how-to-tie-head-wrap.html]how to tie head wrap[/url]
[url=http://ioanntuljako.freehostia.com/wiki-59.html]how to write erotic letter[/url]
[url=http://bozhenajadov.freehostia.com/]how to write winning cover leters - blog 1[/url]
[url=http://ridapirozhko.freehostia.com/blog-75-how.html]how to draw site plans[/url]
[url=http://nadzhvadudin.freehostia.com/wiki-how-to-tie-an-oblong-scarf.html]corinthians what is love[/url]
[url=http://mahafishkov1.freehostia.com/map.xml]map[/url]
[url=http://dzhabirzhari.freehostia.com/wiki-19.html]how to hack a secured network[/url]
[url=http://oskarmurzin4.freehostia.com/]how to write professional business letters - blog 1[/url]
[url=http://astratatarni.freehostia.com/]how to write an article review - blog 1[/url]
[url=http://simeonletugi.freehostia.com/wiki-57.html]how to write a good slogan[/url]
[url=http://mijasvinolup.freehostia.com/]how to paint a basement wall - blog 1[/url]
[url=http://lukjancherno.freehostia.com/rrxx-how.html]salary history how to write[/url]
[url=http://jadvigaevtih.freehostia.com/site-map.html]Sitemap[/url]
[url=http://salemkashiri.freehostia.com/]how to paint a hull - blog 1[/url]
[url=http://jamhaushak31.freehostia.com/how-to-cook-puppies.html]how to draw sea animals[/url]
[url=http://alinajavorov.freehostia.com/how-to-cook-baby-snails.html]how to cook baby snails[/url]

Anonymous said...

[size=72][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=23]WEB SEARCH ENGINE![/url][/color][/size]

[size=48][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=23]That? What? When?[/url][/color][/size]

[img]http://www.seo-sacramento.com/images/search-engine-optimisation.gif[/img]

[size=72][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=23]WEB SEARCH ENGINE![/url][/color][/size]

[size=48][b][/b][/size]
[size=48][b][/b][/size]
[size=48][b][/b][/size][url=http://ubajdaabrame.yoyohost.com/blog-395-how.html]how to cook up crack[/url]
[url=http://katadasimone.freehostia.com/disney-pixar-car-how-to-draw.html]collosal sea scallops how to cook[/url]
[url=http://numanholostj.freehostia.com/369-the-song-what-is-life.html]how to camouflage paint your rifle[/url]
[url=http://salimafinov4.freehostia.com/blog-52-how.html]how to hack web servers[/url]
[url=http://saalimaoznob.freehostia.com/]how to write love oriya - blog 1[/url]
[url=http://olivijakorni.freehostia.com/map.xml]map[/url]
[url=http://lindapodruzh.freehostia.com/]how to cite a a handout - blog 1[/url]
[url=http://tatianastras.freehostia.com/]how to paint t shirts - blog 1[/url]
[url=http://ilhamkolobro.freehostia.com/wiki-what-is-fusion-art.html]how to cook stuffed mushrooms[/url]
[url=http://julianagogol.freehostia.com/wiki-20.html]how to draw black canary[/url]
[url=http://ridvanborovi.freehostia.com/]how to tie a hangmans rope - blog 1[/url]
[url=http://ioanntuljako.freehostia.com/]how to cook a rump roast - blog 1[/url]
[url=http://bozhenajadov.freehostia.com/blog-31-how.html]how to write for idiots[/url]
[url=http://ridapirozhko.freehostia.com/wiki-94.html]how to write a bootloader[/url]
[url=http://nadzhvadudin.freehostia.com/hamsuh-how.html]what is art gallery[/url]
[url=http://mahafishkov1.freehostia.com/aipmyz-how.html]how to draw sailor kakyuu[/url]
[url=http://dzhabirzhari.freehostia.com/how-to-blend-paint-repair.html]how to draw a rebel flag[/url]
[url=http://oskarmurzin4.freehostia.com/]how to write professional business letters - blog 1[/url]
[url=http://astratatarni.freehostia.com/how-to-cook-indian-food.html]how to run a mini market[/url]
[url=http://simeonletugi.freehostia.com/wiki-how-to-draw-nights.html]how to draw temples[/url]
[url=http://mijasvinolup.freehostia.com/how-to-spell-costemers.html]how to draw byakugan[/url]
[url=http://lukjancherno.freehostia.com/rss.xml]RSS[/url]
[url=http://jadvigaevtih.freehostia.com/]how to cook stuffed rigatoni - blog 1[/url]
[url=http://salemkashiri.freehostia.com/892-how-to-cook-smoking-roast-beef.html]how to tie a thimble boat[/url]
[url=http://jamhaushak31.freehostia.com/]how to hack internet bank accounts - blog 1[/url]
[url=http://alinajavorov.freehostia.com/how-to-cook-baby-snails.html]how to cook baby snails[/url]

Anonymous said...

[size=72][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=23]WEB SEARCH ENGINE![/url][/color][/size]

[size=48][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=23]That? What? When?[/url][/color][/size]

[img]http://www.seo-sacramento.com/images/search-engine-optimisation.gif[/img]

[size=72][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=23]WEB SEARCH ENGINE![/url][/color][/size]

[size=48][b][/b][/size]
[size=48][b][/b][/size]
[size=48][b][/b][/size][url=http://ubajdaabrame.yoyohost.com/blog-395-how.html]how to cook up crack[/url]
[url=http://katadasimone.freehostia.com/505-distance-learning-how-to-write.html]what is love music game[/url]
[url=http://numanholostj.freehostia.com/369-the-song-what-is-life.html]how to camouflage paint your rifle[/url]
[url=http://salimafinov4.freehostia.com/]how to spell izrael - blog 1[/url]
[url=http://saalimaoznob.freehostia.com/blog-145-how.html]how to draw evil[/url]
[url=http://olivijakorni.freehostia.com/]how to write cost analysis sample - blog 1[/url]
[url=http://lindapodruzh.freehostia.com/wiki-203.html]how to draw cartoon siamese cats[/url]
[url=http://tatianastras.freehostia.com/how-to-write-china-in-chinease.html]how to write china in chinease[/url]
[url=http://ilhamkolobro.freehostia.com/blog-29-how.html]how to cook hot dog[/url]
[url=http://julianagogol.freehostia.com/]ed emberley's how to draw animals - blog 1[/url]
[url=http://ridvanborovi.freehostia.com/]how to tie a hangmans rope - blog 1[/url]
[url=http://ioanntuljako.freehostia.com/wiki-59.html]how to write erotic letter[/url]
[url=http://bozhenajadov.freehostia.com/]how to write winning cover leters - blog 1[/url]
[url=http://ridapirozhko.freehostia.com/blog-75-how.html]how to draw site plans[/url]
[url=http://nadzhvadudin.freehostia.com/wiki-how-to-tie-an-oblong-scarf.html]corinthians what is love[/url]
[url=http://mahafishkov1.freehostia.com/]how to cook tuna filets - blog 1[/url]
[url=http://dzhabirzhari.freehostia.com/how-to-blend-paint-repair.html]how to draw a rebel flag[/url]
[url=http://oskarmurzin4.freehostia.com/]how to write professional business letters - blog 1[/url]
[url=http://astratatarni.freehostia.com/]how to write an article review - blog 1[/url]
[url=http://simeonletugi.freehostia.com/]how to draw manga comic books - blog 1[/url]
[url=http://mijasvinolup.freehostia.com/wiki-how-to-write-a-bibliography-ieee.html]how to write a summary memorandum[/url]
[url=http://lukjancherno.freehostia.com/rss.xml]RSS[/url]
[url=http://jadvigaevtih.freehostia.com/how-to-paint-a-tub-surround.html]how to paint a tub surround[/url]
[url=http://salemkashiri.freehostia.com/]how to paint a hull - blog 1[/url]
[url=http://jamhaushak31.freehostia.com/how-to-cook-puppies.html]how to draw sea animals[/url]
[url=http://alinajavorov.freehostia.com/815-how-to-draw-a-comet.html]what is the arc of life[/url]

Anonymous said...

[size=72][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=9]ПОРНО САЙТ[/url][/color][/size]

[url=http://www.go4you.net/go.php?sid=9][img]http://topstore.org/as/182.jpg[/img][/url] [url=http://www.go4you.net/go.php?sid=9][img]http://topstore.org/as/17.jpg[/img][/url]
[url=http://www.go4you.net/go.php?sid=9][img]http://topstore.org/as/6.jpg[/img][/url] [url=http://www.go4you.net/go.php?sid=9][img]http://topstore.org/as/62.jpg[/img][/url]

[size=72][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=9][/url][/color][/size]

[b][size=72][b][/b][/size][/b]
[b][size=72][b][/b][/size][/b]
[b][size=72][b][/b][/size][/b]
[b][size=72][b][/b][/size][/b]
[b][size=72][b][/b][/size][/b]

[url=http://hristinastrj.freehostia.com/smotret-26.html]смотреть е русское порно онлайн[/url]

Dean said...

greetings to all.
I would first like to thank the writers of this blog by sharing information, a few years ago I read a book called guanacaste costa rica in this book deal with questions like this one.

niz said...

Hello .. firstly I would like to send greetings to all readers. After this, I recognize the content so interesting about this article. For me personally I liked all the information. I would like to know of cases like this more often. In my personal experience I might mention a book called Generic Viagra in this book that I mentioned have very interesting topics, and also you have much to do with the main theme of this article.

Blog Archive

Site Meter