Search This Blog

Monday, May 21, 2007

БАЗИЛИКА - ЦРКВА - ЏАМИЈА - ЦРКВА

Religious symbols, Left to right: Row 1. Christian, Jewish, Hindu    Row 2. Islamic, Buddhist, Shinto  Row 3. Sikh, Baha'i, Jain

Religious symbols, Left to right:
Row 1. Christian, Jewish, Hindu
Row 2. Islamic, Buddhist, Shinto
Row 3. Sikh, Baha'i, Jain

Во Македонија има безброј примери каде објекти кои имаат духовен карактер најпрвин биле градени како Базилики ... пота истите се обновувани реизградувани како Цркви ... за да во османлискиот период бидат претворени во Џамии ... а по враќањето на христијанството да се обноват повторно во Цркви ...

Од сето ова најпрвин се потврдува правилото дека сите се молиме на еден ист бог ... На различните религии не им смета да се молат во простор кој некојпат бил Базилика ... Црква ... Џамија ...

Читајки напис во која се предпоставува местото на евентуалната Црква „Св. Петар и Павле“ - во која е извршено венчавањето на синот на цар Самуил, Гаврил Радомир. Во написот се вели дека има некои сознанија за Црквата која потоа по доаѓањето на Османлиите е претворена во Џамија ... а Џамијата е веројатно урната со враќањето на Србите на овие простори по падот на турското владение ... Местото на кое се предпоставува дека некојпат била црквата „Св. Петар и Павле“ - сега е Зоолошка градина на Битола - која пак се наоѓа во продолжение на локалитетот Хераклеја ... На овие простори се пронајдени доцноантични гробишта и некои други артефакти кои укажуваат дека евентуално тука треба да се бара црквата „Св. Петар и Павле“ ...

Ова горе ја потврдува тезата дека во Македонија каде и да копнеш ке пронајдеш историја - артефакти во неколку слоја ...

Читајки го горниот напис ми дојде една мисла - во форма на прашање - од кога, до кога во Македонија се градат Базилики и кога е пресвртницата и почетокот на градење на Цркви ... Би било убаво да најдам напис - кој би ми го разјаснил ова ... како и што е разликата меѓу Базилика и Црква ... не само од архитектонски аспехт - туку повеќе од црковен духовен аспект ...

- Basilica ... Базилика ... Bazilika ... List of basilicas ... Cathedral ...
- Црква ... Church ...
- Bitola ... Битоля ... Μοναστήρι ... Manastiri ... Manastır ...
- Makedonija ... Македония ... Μακεδονία ... Macedonia ... Makedonya
... Dzamija ... Crkva ... sv. Petar i Pavle ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter