Search This Blog

Monday, May 21, 2007

Ел Масри - пироман

Khalid El-Masri.

Khalid El-Masri.

Уште од првото појавување по медиумите некако не ме бендисуваше Калед Ел Масри ... Можеби човекот вистина преживеал своевиден случај на неправедно обвинување и тортура поврзана со тоа - во која дел има и апсењето на Масри во Скопје ... Да подсетиме Масри во себе имал само неколку долари кога го уапсиле ... и никојпат отворено не кажа што барал во Скопје ...

По мене тој требаше во некаква редовна судска постапка да си побара одштетување и да се сокрие од очите на јавноста ... Но не тој направи медиумска звесда од себе - кој обилно ја користи ЕУ - каде ЕУ покажува мускули према САД и несогласувањето со одредена политика на САД ... Притварање без суд од една страна а недавање на своите војници никој друг да им суди осем самите тие ...

Масри со пироманските способности кои ги искажа пред некој ден - покажува дека или навистина го губи разумот ... или само прави сценарио во кое вели еве видете што ми направија - јас пред тоа си бев нормален човек ...

Кој сака повеќе да дознае за Масри случакот - нека ги погледа долните линкови од видео снимки за случајот на Масри ...

Kaled El MASRI ... Khalid El-Masri ... Skopje ... German ... Afghanistan ... EU ... USA ...

- Khaled El-Masri - Victim of C.I.A. Rendition
- Kidnapped By The CIA Pt 1 of 6 (Khaled El Masri)
- Khaled El Masri at the National Press Club
- Abduction victim Khaled El Masri sues CIA
- CIA TORTURED A GERMAN CITIZEN - THE STORY OF KHALED EL-MASRI

No comments:

Blog Archive

Site Meter