Search This Blog

Wednesday, June 02, 2010

Македонија е сеуште црна дупка не само на Балканот, туку и во Европа во смисла на презентирање и откривање на сопственото културно наследство

IMG_4479 (Small).jpg
Македонија е сеуште црна дупка не само на Балканот, туку и во Европа во смисла на презентирање и откривање на сопственото културно наследство - ова во денишниот напис на Утрински Доцноантички шлемови откриени на Таор го вели Магистер археолог Кире Ристов долгогодишен раководител на архео истражувањата во Таор, место за кое МК археологија предпоставува дека е можниот лохалитет на сеуште неубицираниот град Јустинијана Прима, град кој према историските извори како благодарност према крајот од кој потекнува го изградил Јустинијан I.           Повеќе ».....
http://volanskopje.blog.com.mk/system/files?file=Mapa%20kako%20do%20Taor%20-%201.JPG
Здојади непознавањето на нашите новинари кога известуваат за одредени археолошки истражувања и достигнувања. Деновиве нашите новинари упорно тврдат дека Јустинијана Прима е родниот град на Јустинијан I.(Петрус Сабатиус бил роден во малото село Тауресиум, денешно село Таор во византиската префектура Илирик, во близина на Скупи (денешно Скопје), веројатно на 11 мај 483 год. од Вигилантија, сестрата на генералот Јустин, кој подоцна ќе стане византиски император Јустин I. Јустин I го посвоил и го зел кај себе во Константинопол, обезбедувајки му солидно образование, особено од областа на правото, теологијата и историјата.) ... ...
Толку за новинарите кои не научија ни да гуглаат. Постот само потенцира нешто што е за запрепастување Македонија никојпат толку многу не вложувала во археологијата и археолошките истражувања - но стар факт е дека МК археолози не ги објавуваат резултатите од своите истражувања, особено не на англиски и не во соодветни места каде за архео достигнувањата ке дознае светската стручна и научна јавност - за да се валоризираат резултатите од ископувањата. Со ваква несодветна практика која произлегува од нашите законски прописи кои важат за архео ископувањата, се нанесува голема штета по МК археологија и пошироко МК култура и историја, која (МК археологија) станува црна археолошка дупка на балканот. Пари за архео истражувања се даваат како никојпат, но резултати во форма на стручни публикации нема. Ке го смени ли ниекој ова.

No comments:

Blog Archive

Site Meter