Search This Blog

Friday, June 18, 2010

Граѓанска „војна/бојкот“ заради ТВ претплата – Зашто некој би плаќал партијски мегафон ??!! – За парите се работи !!!

Државата им објави војна на сите неплаќачи на ТВ претплата. Ги намали давачките на дури на сто денари месечно (чинам дека беше ветено со стоте чекори) – но повторно никој не плаќа претплата. Оваа е единствената неорганизирана а сепак војна/бојкот на браѓанинот кон државата. Кој прв ке попушти ?? Државата се заканува со присулно наплатување на претплатата од граѓаните преку системот на извршители (изум Маневски). Многу им е важно некој да ја плати нивната партијска пропаганда пласирана преку јавниот медиум. За парите се работи !!!

Зашто некој би плаќал партијски мегафон ??!! Не благодарам е одговорот на граѓанинот – дури и под присилна закана.

No comments:

Blog Archive

Site Meter