Search This Blog

Wednesday, June 30, 2010

Државата бара пари од 7250 живи мртви души … Од жива мртва душа може да му земеш само она што останало – душата.

http://www.vecer.com.mk/WBStorage/Articles/903050D1985E6E4FBFF17AF27D18E633.jpg
Откако го уништи малото стопанство кое некојпат броеше респектибилна бројка со концепт на самовработување (едно време бројките говореа дека успешно работеа повеќе од 40 иљади мали фирми со концепт на самовработување), – државата постепено во последните десетина години го гуши малото стопанство и се сврти кон домашната и странската олигархија, за на крај сега да се одлучи на последниот чекор да бара пари уште еднаш од 7250 живи мртви души. Се работи за фамозната реформа на концептот на бруто плата која исфрли на површина дека во моментот цирка 13.000 мали фирми неможат да го следат коракот на давачките према државата, бидејки немаат бизнис кој може да ги издржи трошоците на работење. На живите мртви души „се сетија“ и локолните самоуправи – само во Скопје зарди неплатена фирмарина блокирани се повеќе од 20.000 живи мртви души.
Дел од овие 13.000 живи мртви души за беља беа пријавени како вработени, никако неможеа да се одјават од Заводот за вработување (кој се претвори во Завод за бришење на невработените) додека не ги затворат фирмите. Како што сите знаат и затварање на фирма кошта (моментално околу иљаду евра). Кутриве живи мртви души останаа ни на небо ни на земја. Но ете државата се сети и од нив да побара пари за фондовите …

УЈП изготвила 7250 решенија за овие мали фирми, дел веднаш ги ставила под блокада, на дел пуштила писма да дојдат и да се изјаснат дали имаат вработени т.е. самовработени. Што ке земе државата од овие фирми, сите се со коцепт на „Друштва со ограничена одговорност“ – одговараат само со оснивачкиот влог кој во меѓувреме се амортизирал (формирани со по две стари бироа како оснивачки влог). Државата беспотребно отвара работа за судовите и ги гуши.   

Од жива мртва душа може да земеш само она сто останало – душата.

Со ова се праќа уште една порака за оние кои имаат желба да се самовработат. Пораката е – “Да се откажат од нивната желба за самовработување“ – бидејки ако не им тргне да чуваат на страна неколку иљади евра за да излезат од “орото“ со државата.

No comments:

Blog Archive

Site Meter