Search This Blog

Wednesday, December 30, 2009

Годишна археолошка изложба 2009-та ... фото запис

http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-1Small.jpg?t=1262102789
1.  Годишна археолошка изложба 2009-та
Годинава интензивно се вршени археолошки ископувања во 17 археолошки локалитети:       Повеќе ».....
 1. ПЛАОШНИК - ОХРИД
 2. ЕНГЕЛАНА (Кулишта, киклопски зидини) - ОХРИД
 3. САМОИЛОВА ТВРДИНА - ОХРИД
 4. СКОПСКА ТВРДИНА КАЛЕ - СКОПЈЕ
 5. ХЕРАКЛЕЈА ЛИНКЕСТИС - БИТОЛА
 6. СТИБЕРА - ПРИЛЕПСКО
 7. ЗРЗЕ - ПРИЛЕПСКО
 8. СТОБИ - ГРАДСКО
 9. КАСТЕЛ НАД ПЧИЊА - КОЖЛЕ
 10. СКУПИ - СКОПЈЕ
 11. ТАОР - СКОПСКО
 12. ИСАР МАРВИНЦИ (некрополи) - ВАЛАНДОВСКО
 13. ВАРДАРСКИ РИД - ГЕВГЕЛИЈА
 14. ЦАРЕВИ КУЛИ - СТРУМИЦА
 15. ВИНИЧКО КАЛЕ - ВИНИЦА
 16. ИСАРОТ - ШТИП
 17. БАРГАЛА - ШТИП
 18. КОКИНО - СТАРО НАГОРИЧАНЕ, КУМАНОВСКО
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-2Small.jpg?t=1262122840
2. Трета година по ред се врши годишно представување на археолошките ископувања ...
Во продолжение ке одам со по неколку фотки од представеното за секој локалитет посебно, без некој редослед, едноставно по редоследот како што беа фотографирани од мојот апарат.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-4Small.jpg?t=1262123126
3. САМОИЛОВА ТВРДИНА - ОХРИД
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-5Small.jpg?t=1262123386
4.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-6Small.jpg?t=1262123457
5.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-7Small.jpg?t=1262123521
6.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-44Small.jpg?t=1262124056
7.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-45Small.jpg?t=1262124120
8.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-46Small.jpg?t=1262124166
9.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-8Small.jpg?t=1262124255
11.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-10Small.jpg?t=1262124790
12.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-11Small.jpg?t=1262124841
13.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-12Small.jpg?t=1262124969
14.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-82Small.jpg?t=1262128161
15.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-81Small.jpg?t=1262128232
16.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-80Small.jpg?t=1262128291
17.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-79Small.jpg?t=1262128344
18.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-78Small.jpg?t=1262128411
19.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-13Small.jpg?t=1262128520
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-14Small.jpg?t=1262128628
21.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-15Small.jpg?t=1262128699
22.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-16Small.jpg?t=1262128769
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-18Small.jpg?t=1262128909
24.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-19Small.jpg?t=1262129007
25.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-20Small.jpg?t=1262129093
26.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-21Small.jpg?t=1262129159
27. ЦАРЕВИ КУЛИ - СТРУМИЦА
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-22Small.jpg?t=1262129324
28.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-23Small.jpg?t=1262129403
29.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-24Small.jpg?t=1262129536
30.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-26Small.jpg?t=1262129714
31. ИСАРОТ - ШТИП
 http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-27Small.jpg?t=1262177439
32.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-28Small.jpg?t=1262177485
33.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-29Small.jpg?t=1262177528
34. БАРГАЛА - ШТИП
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-30Small.jpg?t=1262129838
35.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-31Small.jpg?t=1262129982
36.
 http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-32Small.jpg?t=1262131908
37.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-33Small.jpg?t=1262132023
38.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-34Small.jpg?t=1262132093
39.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-35Small.jpg?t=1262134416
40. ЕНГЕЛАНА (Кулишта, киклопски зидини) - ОХРИД
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-36Small.jpg?t=1262134536
41.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-37Small.jpg?t=1262134609
42.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-38Small.jpg?t=1262134670
43. ПЛАОШНИК - ОХРИД
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-39Small.jpg?t=1262134726
44.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-40Small.jpg?t=1262134790
45.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-41Small.jpg?t=1262134931
46.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-42Small.jpg?t=1262135053
47.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-47Small.jpg?t=1262135145
48. КАСТЕЛ НАД ПЧИЊА - КОЖЛЕ
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-48Small.jpg?t=1262135287
49.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-49Small.jpg?t=1262135344
50.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-50Small.jpg?t=1262135450
51. ХЕРАКЛЕЈА ЛИНКЕСТИС - БИТОЛА
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-51Small.jpg?t=1262135538
52.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-52Small.jpg?t=1262135601
53.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-53Small.jpg?t=1262135777
54. ТАОР - СКОПСКО
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-54Small.jpg?t=1262135920
55.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-55Small.jpg?t=1262135981
56.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-56Small.jpg?t=1262174960
57. СТОБИ - ГРАДСКО
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-57Small.jpg?t=1262175142
58.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-58Small.jpg?t=1262175362
59.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-59Small.jpg?t=1262175412
60.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-60Small.jpg?t=1262175454
61.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-61Small.jpg?t=1262175510
62. ЗРЗЕ - ПРИЛЕПСКО
 http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-62Small.jpg?t=1262175566
63.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-63Small.jpg?t=1262175611
64.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-64Small.jpg?t=1262175652
65. СТИБЕРА - ПРИЛЕПСКО
 http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-65Small.jpg?t=1262175708
66.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-66Small.jpg?t=1262175753
67.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-67Small.jpg?t=1262175806
68. СКОПСКА ТВРДИНА КАЛЕ - СКОПЈЕ
 http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-68Small.jpg?t=1262175880
69.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-69Small.jpg?t=1262175929
70.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-70Small.jpg?t=1262176029
71.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-71Small.jpg?t=1262176074
72.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-72Small.jpg?t=1262176115
73.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-73Small.jpg?t=1262176153
74.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-74Small.jpg?t=1262176189
75. СКУПИ - СКОПЈЕ
 http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-75Small.jpg?t=1262176237
76.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-76Small.jpg?t=1262176273
77.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/92009-77Small.jpg?t=1262176309
78.

No comments:

Blog Archive

Site Meter