Search This Blog

Wednesday, December 09, 2009

Политичките пресуди на МК судство паѓаат на повисоките судски инстанци ...

Денеска паднаа две првостепени пресуди какде се судеа дваица поранешни високи политичари во МК политички живот Топурковски и Бучковски. Нели е тоа сигнал дека првостепените судови се политички инструирани ?!. Паѓаат цели закони на уставен суд заради слабите припреми на законите и нивната претходна неусогласеност со највисокиот закон Уставот. Паѓаат судски одлуки во желбени постапки пред меѓународните судови во кои МК граѓани се жалат на одлуки на МК судски инстанци т.е. на спороста на Мк судови.

Сето ова не го допира Министерот за правосудство Маневски - кој е истотака остаток на претходниот систем но тоа на Груевски очито не му смета ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter