Search This Blog

Tuesday, December 22, 2009

Мој YouTube клип “Stobi-Sintezis“ - досега е виден 269.515 пати


269,515 views
На мојата YouTube страница нема закачено многу видео клипови (109 до сега). Неа одвреме навреме ја користам кога одам на фото сесија на светите и старите места низ Скоје и Македонија. Но Видео клипот Stobi ... Sintezis - Стоби ... Сеинтезис _ 02 е вистинско изнеадување заради огромната посета. Не тврдам со стопроцентна сигурност но мислам дека е ова најгледаниот видео клип со Македонска содржина подигнат на YouTube. Далеку погледан дури и од високобуџетските видео клипови кои владата ги правеше за промоција на Македонија ...                   Повеќе ».....Графиконот на движење на посетите на овој видео клип.
Има уште неколку видео клипа кои имаат поголема посета, но се далеку од првиот клип:

Cifte Amam & Sintezis 1  ...  8,110 views

Kratovo pogled od Saat kulata - Кратово  ...  3,138 views
Stobi ... Sintezis - Стоби ... Сеинтезис _ 01 ...  2,786 views

Akvadukt - Sintezis 1 ... 1,944 views


Skopje Kale 1  ...  1,059 views

Taor - Таор ... Tauresium ... Justinian I ... Theodora _02  ...  701 views

No comments:

Blog Archive

Site Meter