Search This Blog

Sunday, December 06, 2009

Залез на есента - уште еднаш ...

http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-1Small-1.jpg?t=1260107699
1. Боите на есента полека се матат со сивилото на магловитиот почеток на зимата       Повеќе ».....

http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-3Small-1.jpg?t=1260107793
2.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-4Small-1.jpg?t=1260107834
3.
http://i639.photobucket.com/albums/uu116/volan-s/8-2Small-1.jpg?t=1260107867
4.

No comments:

Blog Archive

Site Meter