Search This Blog

Loading...

Wednesday, December 02, 2009

Пирамидалното месечно задолжување продолжува.

Вчера државата се задолжи со нови 51,7 милиони евра, преку аукција на тримесечни државни записи со евроклаузула, нивното достасување е на 3 март 2010 година. Државата денеска треба да врати 31,8 милиони евра за исплата на државните хартии од вредност кои достасуваат. Државата и овој заем го правда со потреба од финасирање на проектираниот дуџетски дефицит.

No comments:

Blog Archive

Site Meter