Search This Blog

Thursday, December 10, 2009

На МК сруденти им побелеле брадите ...


http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/066AB21514392D498FB4945B4334E546.jpg
Протести и реакции против “Курвата“ Европа треба да има - тоа демократијата го подразбира. Но кога на студентски протести ке доминираат бели бради и седи коси, тоа се веќе извртени вредности. Затоа протестите против курванлакот на ЕУ не треба да се прогласуваат само за студентски туку за сеопшти - за да се знае дека сите им сме лути.            Повеќе ».....

http://www.dnevnik.com.mk/WBStorage/Articles/05BBD6107DA710409474742D22D56FD8.jpg

1 comment:

Anonymous said...

[url=http://zarkyjstraus.ru/go/go.php?sid=5][img]http://golubojsajt.org.ua/tnxr/7a000000.jpg[/img][/url]
[url=http://zarkyjstraus.ru/go/go.php?sid=5][img]http://golubojsajt.org.ua/tnxr/24a000001.jpg[/img][/url]
[url=http://zarkyjstraus.ru/go/go.php?sid=5][img]http://golubojsajt.org.ua/tnxr/15a000002.jpg[/img][/url]
[url=http://zarkyjstraus.ru/go/go.php?sid=5][img]http://golubojsajt.org.ua/tnxr/20a000001.jpg[/img][/url]
[url=http://zarkyjstraus.ru/go/go.php?sid=5][img]http://golubojsajt.org.ua/tnxr/24a000002.jpg[/img][/url]

Blog Archive

Site Meter