Search This Blog

Friday, April 24, 2009

Саат Кула - Султан Муратова Џамија Скопје ... Saat Kula - Sultan Muratova Džamija Skopje ... фото и видео сторија ...

Саат Кула - Султан Муратова Џамија Скопје ... Saat Kula - Sultan Muratova Džamija Skopje .... Clock Tower - Sultan Murat Mosque Skopje ... фото и видео сторија ...

1.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/81Large-6.jpg?t=1240566437

За Саат Кула Скопје имав пост од порано но имав премногу малку мои фотки ... чекав убав ден како оној од вчера да направам серијал на мои фотки ... Во ист двор се наоѓа најстарата Џамија во Скопје - познатата Султан Муратовата Џамија ... изградена уште во 1436 година како задужбина на султан Мурат II (владеел од 1421 до 1451 година), татко на султан Мехмед Освојувач и токму поради тоа таа во народот е позната уште и како Хјунќар, односно господска или султанска џамија.

Повеќе » 

2.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/82Large-5.jpg?t=1240567149

3.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/83Large-5.jpg?t=1240567219

4.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/84Large-5.jpg?t=1240567248

5.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/85Large-4.jpg?t=1240567281

6.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/86Large-4.jpg?t=1240567309

7.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/87Large-4.jpg?t=1240567339

8.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/88Large-4.jpg?t=1240567364

9.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/89Large-4.jpg?t=1240567391

10.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/810Large-4.jpg?t=1240567425

11.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/811Large-4.jpg?t=1240567461

12.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/812Large-3.jpg?t=1240567502

13.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/813Large-1.jpg?t=1240567532

14.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/814Large-1.jpg?t=1240567563

15.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/815Large.jpg?t=1240567587

16.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/816Large.jpg?t=1240567613

17.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/817Large.jpg?t=1240567638

18.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/818Large.jpg?t=1240567668

19.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/819Large.jpg?t=1240567694

20.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/820Large.jpg?t=1240567723

21.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/821Large.jpg?t=1240568682

22.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/822Large.jpg?t=1240568733

23.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/823Large.jpg?t=1240568759

24.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/824Large.jpg?t=1240568789

25.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/825Large.jpg?t=1240568819

26.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/826Large.jpg?t=1240568847

27.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/827Large.jpg?t=1240568871

28.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/828Large.jpg?t=1240568898

29.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/829Large.jpg?t=1240568929

30.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/830Large.jpg?t=1240569059

31.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/831Large.jpg?t=1240568969

32.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/832Large.jpg?t=1240568997

33.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/833Large.jpg?t=1240569098

34.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/834Large.jpg?t=1240569126

35.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/835Large.jpg?t=1240569166

36.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/836Large.jpg?t=1240569191

37.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/837Large.jpg?t=1240569220

38.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/838Large.jpg?t=1240569248

39.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/839Large.jpg?t=1240569278

40.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/840Large.jpg?t=1240569303

41.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/841Large.jpg?t=1240570801

42.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/842Large.jpg?t=1240570845

43.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/843Large.jpg?t=1240570882

44.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/844Large.jpg?t=1240570922

45.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/845Large.jpg?t=1240571010

46.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/846Large.jpg?t=1240571068

47.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/847Large.jpg?t=1240571124

48.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/848Large.jpg?t=1240571219

49.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/849Large.jpg?t=1240571578

50.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/850Large.jpg?t=1240571628

51.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/851Large.jpg?t=1240571684

52.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/852Large.jpg?t=1240571859

53.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/853Large.jpg?t=1240571903

54.

 http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/854Large.jpg?t=1240571939

55.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/855Large.jpg?t=1240571988

56.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/856Large.jpg?t=1240572031

57.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/857Large.jpg?t=1240572092

58.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/858Large.jpg?t=1240572140

59.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/859Large.jpg?t=1240572183

60.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/860Large.jpg?t=1240572263

61.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/861Large.jpg?t=1240572546

62.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/862Large.jpg?t=1240572586

63.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/863Large.jpg?t=1240572618

64.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/864Large.jpg?t=1240572649

65.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/865Large.jpg?t=1240572681

66.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/866Large.jpg?t=1240572734

67.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/867Large.jpg?t=1240572774

 • СААТ КУЛА - Скопје ... Clock Tower - Skopje ...
 • Султан-Муратова (Хјунќар) џамија ...
  - несомнено, најстара постојна џамија на територијата на Балканот е изградена уште во 1436 година како задужбина на султан Мурат II (владеел од 1421 до 1451 година), татко на султан Мехмед Освојувач и токму поради тоа таа во народот е позната уште и како Хјунќар, односно господска или султанска џамија.
  - оваа џамија била изградена на темелите на некогашниот христијански центар на Скопје, манастирот Свети Ѓорѓи Горгос (Скоропостижник) на врвот на Виргинов Рид, кој се издига источно од Бит-пазар.
  - Султан-Муратова џамија во својата долга историја двапати била цел на пожари: првпат во 1537 година кога и изгореле нејзиниот горен дел и минарето, по што султан Сулејман Величествениот (1520-1566) ја обновил. Џамијата настрадала и во големиот пожар во 1689 година што го подметнал австрискиот војсководител Пиколомини. По 23-годишна пауза, односно во 1712 година таа повторно е обновена, овојпат по наредба на султан Ахмед III. Последните значајни поправки на џамијата биле извршени во 1912 година. Токму поради овие многубројни поправки, не е познат нејзиниот првобитен изглед. Но, ако се земат предвид другите две џамии – задужбини на султан Мурат II – изградени во Бурса и во Измир, може да се претпостави дека и оваа нашава – скопска Хјунќар џамија – била слична на нив.
  - Султан-Муратова џамија е изградена од камен и од тули во брусански стил (XIII – XV век). Нејзиниот внатрешен квадратен простор има облик на трибродна базилика со рамни табаници. Поделен е со по три, во два реда поставени столбови, кои се поврзани со полукружни лакови. Џамијата, која е покриена со керамиди, има покрив на четири води.
  - На северозападната страна на џамијата е подигнат трем, чија покривна конструкција се потпира на четири столбови, со пластично декорирани капители, поврзани со пет аркади кои имаат шилести лакови. Како нејзин главен градител се спомнува мајсторот Хусеин од Дебар.
  - Султан-Муратова џамија за време на катастрофалниот земјотрес во 1963 година претрпе сериозни оштетувања кои подоцна беа санирани.
  - Во дворот на џамијата се наоѓаат две турбиња: Бикиј Хан и Али-паша од Дагестан, како и познатата скопска Саат кула, сочинувајќи со нив единствен комплекс
  .
 • Саат кула ...
  - Се наоѓа во северниот дел од дворот на Хјунќар џамија.
  - Оваа градба, што патописците Евлија Челебија и Хаџи Калфа ја опишуваат во своите натписи како шестоаголна градба, чиј горен дел бил изграден од дрвена конструкција, била подигната во средината на XVI век, поточно во периодот меѓу 1566 и 1572 година. Хаџи Калфа забележал дека Скопје има една саат кула најголема од сите саат кули кај христијаните, како и дека таа ги отчукувала саатите и ден и ноќ, а звоното и се слушало на два саати надалеку.
  - Францускиот патописец Филип Дифрен-Кане, пак, во 1573 година пишува дека во Скопје има еден јавен часовник што се слушал во целиот град и кој ги отчукувал часовите на француски начин.
  - Според досегашните сознанија, таа е прва саат кула подигната на територијата на тогашното Турско Царство. Треба да се напомене дека нејзиниот долен, односно ѕидан дел не бил специјално граден, туку едноставно за оваа намена била искористена една од четирите кули во составот на бедемите што го штителе манастирот Свети Ѓорѓи Скоропостижник. Нејзиниот сааатен механизам бил донесен од Унгарија, по освојувањето на градот Сигет од страна на Турците.
  - И овој објект, како и Хјунќар џамија, претрпел огромни оштетувања за време на големиот пожар во 1689 година. Но, интересно е тоа што старата манастирска кула и дрвената надградба со часовникот опстојувале се до 1904 година кога саат кулата, во времето на валијата Хафиз-паша, го добила сегашниот изглед: дрвената конструкција конечно била заменета со тули и бил монтиран нов саатен механизам кој го одбројувал времето "ала турка".
  - Во 1963 година за време на катастрофалниот земјотрес Саат кула претрпува сериозни оштетувања. Подоцна таа е санирана, но и до ден денес е без својот саатен механизам кој бил изгубен за време на земјотресот
  .
 • ... Набргу потоа, брз темелите на некогашниот христијански центар на Скопје - манастирот Свети Ѓорѓи Горгос, на познатиот Виргинов Рид, започнува изградбата на најголемата и најубава џамија на територијата на Балканот, познатата Султан-Муратова (Хјунќар) џамија, чија изградба ќе биде завршена во 1436 година. Неполни две години подецна - во 1438 година, на просторот на некогашната манастирска ливада, на која со векови дотогаш биле одржувани годишниот панаѓур на празникот "Воведение на Богородица" и неделниот пазар, ќе биде подигната уште една џамија - познатата Алаџа (Шарена) џамија, чиј легатор е вториот скопски краишки војвода Исхак-бег кој, покрај џамијата изградил и медреса, конаци и турбе.
 • Topic: Саат Кула - Скопје ... http://i39.tinypic.com/r2w6qu.jpg
 • Саат кулата изградена помеѓу 1566 и 1572 година и Султан-Муратова (Хјунќар) џамија изградена 1436
 • http://i245.photobucket.com/albums/gg72/lslcrew/12saatkula2ey.jpg
 • http://volanskopje.blog.com.mk/system/files?file=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5%20131%20%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80.jpg
 • http://www.oldskopje.net/mk/files.php?file=SULLTANMURAT_590867418.jpg
 • ВИРГИНСКИОТ МАНАСТИР СВЕТИ ЃОРЃИ СКОРОПОДВИЖНИК ... еден доста интересен текст потпишан од Блаже Миневски од ФОКУС бр. 612 од 23 март 2006, посветен на некогашниот Виргински манастир кој се наоѓал на ридот на кој денес е Султан-Муратовата џамија. Во истиот текст има една интересна слика, приказ на средновековно Скопје, која досега не се нашла на интернет. Овде ја објавуваме. Во десниот горен агол е Виргинскиот манастир. Текстот е навистина одличен и штета ќе беше ако не добиеше и блог афирмација.  ... ... Прочуениот македонски манастир 'Свети Ѓорѓи Скороподвижник', во стручната јавност попознат како Виргински манастир, бил изграден во времето на Цар Самуил, а разурнат до темел во 1428-та година од Турците. Осум години подоцна на истото место најверојатно е изградена денешната Султан-Муратова џамија, и оттогаш се губат сите траги за четиривековното опстојување на овој царски манастир.
 • Џамијата на Султан Мурат ...
 • http://1.bp.blogspot.com/_J7g6bfyyj_8/RuqOZA3UfsI/AAAAAAAAADk/LpsN6-RRFck/s320/Sultan+Murata+Dzamija.jpg
 • Џамијата е подигната во средиштето на некогашниот стар град, на ридот од кој се гледал целиот град, како верски комплекс, составен од храм, верско училиште медреса, народна кујна имарет и прочуената Саат кула, а во кругот на џамијата се сместени и две гробници турбиња, во кои почиваат важни високодостојници од тоа време. ... ... По својот ранг се разликува од другите затоа што е единствената чиј ктитор бил султан, а султанот Мурат Втори ја изградил во исто време со џамиите Мурадије во Бурса и Уч шерефели џами во Едирне, во периодот на неговото владеење со империјата, од 1421 до 1451 г. .. ... УРИВАНА И ОБНОВУВАНА Храмот и околните објекти неколкупати низ историјата биле опустошувани од пожари, земјотреси и војни и повеќепати биле обновувани. Денешниот изглед на џамијата, според историчарите на уметноста, многу се разликува од нејзиниот изглед кога била изградена, но и покрај тоа ја сметаат за џамија со голема историска и архитектонско-урбанистичка вредност. Основа за ваквите тврдења научниците наоѓаат споредувајќи ја грандиозноста на џамиите во Бурса и во Едирне, кои го зачувале автентичниот изглед. Оттука се смета дека џамијата во Скопје во тоа време била една од најубавите џамии во Румелија, европскиот дел на Османлиското Царство. ... ...
 • Главен извор на информации за историјата на џамијата се трите натписи што биле поставени на влезот во храмот по изградбата и по двете обновувања на џамијата. Во нив била запишана речиси целата историја на џамијата. ... ... Најстариот од трите натписи бил поставен веднаш по изградбата. Натписот е испишан на камена плоча, врз која се издлабени три реда стихови во проза на арапски јазик. Историчарите на уметноста што го проучувале оцениле дека, според квалитетот на калиграфијата и според уметничката обработка, тоа е еден од најубавите натписи од XVI век. Од текстот дознаваме дека Старата џамија била изградена во 840 г. (според муслиманскиот календар, а 1436/37 г. според христијанскиот), во времето на султан Мурат Втори, “победоносниот борец за вера, син на Мехмед хан”. Од вториот стих дознаваме дека во 944 (1537/38) г. храмот изгорел до темел, а третиот сведочи за обновувањето на џамијата во 954 (1542) г., кое било извршено по наредба на Кануни султан Сулејман, “сенката Божја на земјата, султан над султаните, Сулејман шах”.  ... ... Од вториот натпис дознаваме дека во 1689 г. џамијата изгорела по вторпат, кога австрискиот генерал Пиколомини го запалил Скопје за време на австро-турските војни. По пожарот, од храмот останале само четирите ѕида и дел од минарето, од основата до шерефето (балконот), а се претпоставува дека во оваа катастрофа настрадале и народната кујна, имаретот, и верското училиште, медресата. Светилиштето останало разурнато 23 години, сe` до милоста на султан Ахмет Трети, кој во 1711 или 1712 г. издал наредба џамијата да се поправи. Натписот на оваа камена плоча е најопширен во споредба со другите натписи над влезот на храмот и е напишан на турски јазик.  ... ... Третиот натпис е поставен на надвратникот. Испишан е на ѕидот со жолто мастило, на турски јазик, а поради слабата техника на испишувањето речиси целосно е избришан и тешко може да се забележи напишаното. Од текстот дознаваме за третото обновување на џамијата, под покровителство на султан Решад, пред неговото доаѓање во Скопје во 1911 г., а годината на обновувањето е пренесена шифрирано преку стихот “Достојна е верата исламска”. ... ... Џамијата не била поштедена ниту од силниот земјотрес на 26 јули 1963 година, кога настрадале двете гробници, медресата, Саат кулата и потпорниот ѕид од западната страна. Храмот претрпел големи оштетувања на тремот, ѕидовите распукале со големи пукнатини, а минарето се урнало од шерефето нагоре. Во годините по земјотресот биле извршени конзерваторски и реставраторски работи, минарето било доградено, а двете турбиња, Саат кулата и потпорниот ѕид биле санирани. ... ...
 • http://4.bp.blogspot.com/_J7g6bfyyj_8/RuqP0w3UfwI/AAAAAAAAAEE/Wbohtq76FnI/s320/Sultan+Muratova+dzamija+-+nekogas.jpg
 • Главните елементи на секоја џамија, како што ни објасни имамот, се мимберот, михработ и курсијата. ... ... Мимберот е говорницата од која хатибот (говорник-вероучител) ја кажува верската поука, качен високо за да можат верниците да го слушнат јасно од сите делови на џамијата. Најчесто има форма на мала кула до која, според турската традиција, водат 12 скалила. Мимберот во храмот се подигнува десно од михработ, со кулата свртена кон Каба. Денес и на мимберот се поставени микрофони, а во летните денови не е реткост таму да видите и вентилатор, како што видовме на мимберот во Султан Муратовата џамија ... ... Михработ е местото од каде што имамот ја води службата за време на молитвите. Личи на портал и секогаш е свртен кон светиот камен во Мека. Оттука имамот се поклонува и ги води молитвите. ... ... За курсијата ни објасни дека тоа е престолот на кој седи имамот додека држи предавања по веронаука, надвор од верската поука по петочната молитва.

No comments:

Blog Archive

Site Meter