Search This Blog

Friday, April 17, 2009

Св. Јован Крстител Капиштец Скопје ... Sv. Jovan Krstitel Kapištec Skopje ... Богословски факултет ... фото и видео сторија ...

Св. Јован Крстител Капиштец Скопје ... Sv. Jovan Krstitel Kapištec Skopje ... Богословски факултет ... фото и видео сторија ...

1.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/91Large-2.jpg?t=1239993074

Манастирот Св. Јован Крстител во скопската населба Капиштец се наоѓа на прекрасна локација ... Покрај патот на една висинка, но малку стеснет со простор, окружен со многу зеленило се наоѓа Манастирот посветен на Св. Јован Крстител ... сместен под една карпа на самите обронци од Водно ... Во околината блика чиста изворска вода во огромни количества ... има десетина чесми секоја пригодно посветена на посебен светец ... Во кругот на Манастирот е и Православиот Богословски Факултет “Св. Климент Охридски“ - Скопје ...

Повеќе »

Црквата е обновена пред некоја година ... колку разбрав постарото здание е од 1923 година кое веројатно е поставно на некои/нечии постари темели ... Моментално во позадина на Црквата се гради трпезарија ... Местото е прекрасно за посетување - свеж скопски воздух има на многу малку места но тука го има на претек ... Видни се и многу нови садници ...

Над Црквата е познатата скопска населба Долно Водно ... некојпат живеалиште на “Големците“ - сега го освојуваат бизнисмените, како и неколку резиденцијални амбасадорски објекти ...

На овој линк ке ја најдете локацијата на Манастирот на maps.google.com ...

2.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/92Large-2.jpg?t=1239993414

3.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/93Large-2.jpg?t=1239993458

4.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/94Large-2.jpg?t=1239993489

5.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/95Large-2.jpg?t=1239993537

6.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/96Large-2.jpg?t=1239993583

7.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/97Large-2.jpg?t=1239993769

8.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/98Large-2.jpg?t=1239993621

9.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/99Large-2.jpg?t=1239993650

10.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/910Large-2.jpg?t=1239993816

11.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/911Large-2.jpg?t=1239995410

12.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/912Large-2.jpg?t=1239995441

13.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/913Large-2.jpg?t=1239995469

14.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/914Large-2.jpg?t=1239995502

15.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/915Large-2.jpg?t=1239995534

16.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/916Large-2.jpg?t=1239995576

17.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/917Large-2.jpg?t=1239995613

18.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/918Large-2.jpg?t=1239995639

19.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/919Large-2.jpg?t=1239995673

20.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/920Large-2.jpg?t=1239995699

21.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/921Large-2.jpg?t=1239996071

22.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/922Large-2.jpg?t=1239996097

23.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/923Large-2.jpg?t=1239996129

24.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/924.jpg?t=1239996158

25.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/925Large-1.jpg?t=1239996292

26.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/926Large-1.jpg?t=1239996328

27.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/927Large-1.jpg?t=1239996401

28.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/928Large-1.jpg?t=1239996434

29.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/929Large-1.jpg?t=1239996468

30.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/930Large-1.jpg?t=1239996502

31.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/931Large-1.jpg?t=1239996529

No comments:

Blog Archive

Site Meter