Search This Blog

Tuesday, April 14, 2009

Зошто ке штрајкуваат контролорите на летање ... отварање на овогодишната сезона на штрајкови во државната администрација ...

Контолорите најавија штрајк за четврток од 11 до 17 часот ... тоа ке значи прекин на воздушниот сообраќај над Македонија ... Зошто ке штрајкуваат контролорите на летање ...

Повеќе »

Колку ми е мене познато причината се парите кои се собираат од прелетите ... досега тие оделе на посебна сметка од која се финасирала работата на контролорите и се купувала опремата ... нешто со кое сме обврзани со некава ЕУ регулатива ... Во финасиската криза Владата ни одлучи да ги прибере и тие пари - десетици милиони евра ...

Контролорите велат дека на таков начин се загрозува безбедноста над нашето небо ... Владата со познатите методи на заплашување (со губење на работните места ...) и работа со дел од медиумите се обидува да биде штрајбрехер и на овој штрајк - слично како и со последниот штрајк на просветарите ...

Овогодишната сезона на штрајкови во државната адмнистрација се чини ке ја отворат контролорите на летење ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter