Search This Blog

Friday, June 19, 2009

Мустафа Пашина Џамија - Скопје ... Mustapha Pasha Mosque - Skopje ... фото сторија ...

http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/70Small-1.jpg?t=1246228756
Мустафа Пашина Џамија - Скопје ... Mustapha Pasha Mosque - Skopje ...
Мустафа Пашината Џамија Скопје ... задужбина на некогашниот заповедник на Скопје Мустафа – паша.Според стилот, таа му припаѓа на раноцариградскиот период (втора половина на XV век – почеток на XVI век), бил подигнат во 1492 година од страна на скопскиот заповедник Мустафа Паша, чие име е врежано на плочата над влезната врата. Во овој сакрален комплекс влегува и турбето во кое е погребан ктиторот на џамијата Мустафа – паша во 1519 година.
2.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/72Small-5.jpg?t=1245440360
3.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/73Small-4.jpg?t=1245440398
4.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/74Small-3.jpg?t=1245440462
5.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/75Small-2.jpg?t=1245440907
6.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/76Small-2.jpg?t=1245440930
7.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/77Small-2.jpg?t=1245440953
8.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/78Small-2.jpg?t=1245440977
9.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/79Small-2.jpg?t=1245441040
10.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/710Small-2.jpg?t=1245441078
11.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/711Small-2.jpg?t=1245441191
12.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/712Small-2.jpg?t=1245441222
13.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/713Small-1.jpg?t=1245441249
14.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/714Small-1.jpg?t=1245441278
15.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/715Small-1.jpg?t=1245441301
16.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/716Small-1.jpg?t=1245441328
17.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/717Small-1.jpg?t=1245441352
18.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/718Small-1.jpg?t=1245441375
19.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/719Small-1.jpg?t=1245441401
20.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/720Small-1.jpg?t=1245441428
21.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/721Small-1.jpg?t=1245441452
22.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/722Small-1.jpg?t=1245441477
23.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/723Small-1.jpg?t=1245441503
24.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/724Small-1.jpg?t=1245441527
25.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/725Small-1.jpg?t=1245441554
26.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/726Small-1.jpg?t=1245441582
27.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/727Small.jpg?t=1245441626
28.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/728Small.jpg?t=1245441650
29.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/729Small.jpg?t=1245441682
30.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/730Small.jpg?t=1245441713
31.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/731Small.jpg?t=1245441736
32.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/917Small.jpg?t=1242593673
33.
http://www.postcardman.net/201443.jpg
На горната и на долната слика уште во старо време гледаме организиран пазар на ливадата меѓу Мустфа Пашината Џамија т.е. старата турска пошта/полиција Уќуматот ... и Скопската тврдина Кале ... Дали е ова можеби виргинската ливада од каде почна подемот на Старата чаршија како трговски центар ... Воколу е тоа таа ливада тогаш Мустафа Пашината Џамија е веројатно изградена врз темелите на Виргинскиот Манастир т.е. црквата Св. Ѓорѓи Скороподвижнк ... бил изграден во времето на Цар Самуил, а разурнат до темел во 1428-та година од Турците. Осум години подоцна на истото место најверојатно е изградена денешната Султан-Муратова џамија, и оттогаш се губат сите траги за четиривековното опстојување на овој царски манастир.
34.
http://www.postcardman.net/201437.jpg
35.
http://www.promacedonia.org/rami/am/009_1.jpg
36.
http://i265.photobucket.com/albums/ii203/mitatos/12.jpg
37.
http://www.postcardman.net/49765.jpg
38.
http://img220.imageshack.us/img220/92/091214wc.jpg
39.
http://img518.imageshack.us/img518/4184/sk08jr1.jpg
40.
http://www.postcardman.net/49766.jpg
41.
http://img337.imageshack.us/img337/4734/38180387macedonia2004pict60937.jpg
42.
http://i234.photobucket.com/albums/ee251/djurob_bucket/IMG_7040.jpg
43.
http://i265.photobucket.com/albums/ii203/mitatos/dzamija02.jpg
44.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/846Large.jpg?t=1244827056
Клик на сликата за поголема ...
На осумсто метри квадратни во Скопје има 13 Џамии ... Ако малку се зголеми дијаметарот на километар ипол квадратен во Скопје некојпат имало 19 џамии ...
 1. Исхак - Бегова (Шарена-Алаџа) Џамија ... Ishak Bey (Aladja) Mosque ... Градена е 1438/39 година/ Нејзин ктитор бил Исхак-бег, воен командант на Скопје.
 2. ...
 3. Гази Иса Бегова Џамија - Скопје ... Gazi Issa Bey Mosque - Skopje ... Xhamia e Gazi Isa beut ... Изградена е во 1475/76 година. Најзин ктитор бил Иса-бег (1439-1463), управител на скопската област, внук на освојувачот на Скопје Паша Јигит-Бег (1392-1414).
 4. Султан Муратова Џамија Скопје ... Saat Kula - Sultan Muratova Džamija Skopje ... изградена уште во 1436 година како задужбина на султан Мурат II (владеел од 1421 до 1451 година), татко на султан Мехмед Освојувач
 5. Мала Џамија не и го знам точно името - но се работи за постара џамија. Се наоѓа веднаш на десната страна на влезот во Универзитетскиот центар - Скопје.
 6. Мустафа Пашината Џамија Скопје ... задужбина на некогашниот заповедник на Скопје Мустафа – паша.Според стилот, таа му припаѓа на раноцариградскиот период (втора половина на XV век – почеток на XVI век), бил подигнат во 1492 година од страна на скопскиот заповедник Мустафа Паша, чие име е врежано на плочата над влезната врата. Во овој сакрален комплекс влегува и турбето во кое е погребан ктиторот на џамијата Мустафа – паша во 1519 година.
 7. Мурат-Пашина Џамија Скопје ... Годината на нејзината изградба ја дознаваме од натписот на мермерната плоча, поставена над влезната врата. Според него, џамијата била темелно обновена во 1802 година од страна на некојси заслужен валија на Скопје ... најголемата љубопитност и интересирање кај посетителите го предизвикуваат остатоците од некогашните гробишта на џамијата. Всушност, станува збор за три надгробни споменици кои датираат од 1741, 1790, ... се предпостава дека постарата џамија изгорела во големиот пожар што го зафатил Скопје во 1689 година.
 8. Ќосе Кади Џамија Скопје ... Се наоѓа во непосредна близина на Безистен. Овој објект има интересна архитектура: во долниот дел, односно во приземјето, се лоцирани поголем дел дуќани, а молитвениот простор, односно џамијата во вистинска смисла на зборот, се наоѓа на катот. ... Објекти од ваков тип во Османлиската империја најмногу биле градени кон крајот на XVIII век и во текот на минатиот век. За датирањето на Ќосе Кади џамија не постојат податоци, но се претпоставува дека е изградена во XVIII век.
 9. Казанџилер Џамија, Стара чаршија - Скопје ... Казанџилер џамија била изградена во XVII век од страна на казанџискиот еснаф во Чаршијата. Таа била скромна и не многу угледна градба. Денес таа не постои, бидејќи е речиси целосно урната.
 10. Дуќанџик Џамија Скопје ... 1549/1550 ... Земјотресот од 1963 година ја разруши "Дуканџик" џамијата, а остана недопрено само нејзиното минаре. Повторно е обновена во период 2004/2007-ма ...
 11. Јаја Паша Џамија Скопје ... Оваа џамија ја изградил Јаја паша, зет на султанот Бајазит во 1503 година, еден од командантите на градот Скопје. ... Минарето највисоко од сите во Скопје е 50 метри ...
 12. Хатунџик Џамија Скопје ... За прв пат таа е изградена во 16 –от век од
  ќерката на Јаја Паша, Хани Хатуни од каде го
  добила и името.
45.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/845Large.jpg?t=1244829738
Клик на сликата за поголема ...
 1. Камен мост ... Илуминација на Камениот мост Скопје ... Скопје ноќни фотки ... Камени мост, плоштад и улица Македоија ... Камен мост Скопје - слика 1907 год ... Плоштад Скопје ... Камени Мост ... Камен мост (Скопје) википедија ... КАМЕНИОТ МОСТ ... Камен мост ...
 2. Место каде некојпат постоела Бурмали Џамија - за потао на нејзино место да се изгради Официрскиот дом ... сега тука е предвидена изградба на Градска куќа на Скопје ... Градска куќа - Скопје ...
 3. Место каде се обновува стариот театар на Скопје ... Старт на изградбата на старо-новиот театар ... ... Музеј на ВМРО ... Музеј на жртвите од комунизмот ... „МАКЕДОНСКА БОРБА“ ...
 4. Место каде се обновува старата синагога во Скопје ... Евреите од предвоено Скопје ...
 5. Св. Димитрија Скопје ... Св. Димитрија - Скопје ... ноќни фотки ... Св. Димитрија - Скопје ... Венчавка ... Црква “Свети Великомаченик Димитриј” ...
 6. Даут Пашин Амам Скопје ... Даут-пашин амам ... Даут-пашин амам ... ДАУТ ПАШИН АМАМ ...
 7. Место каде се гради Концертна сала на Филхармонија на Македонија ... на старо место на некогашна Ибни Пајко Џамија ...
 8. Зграда на Македонската опера и балет ...
 9. Народна и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ ... за срамотилаци со сајтот ...
 10. Св. Богородица - Скопје ... „Пресвета Богородица“ - Скопје ... Св. Мина Скопје ...
 11. Судска палата на Македонија ... на еден дел изградена на некогашната Јелин Капан Џамија Скопје ...
 12. Мала Џамија не и го знам точно името - но се работи за постара џамија. Се наоѓа веднаш на десната страна на влезот во Универзитетскиот центар - Скопје ...
 13. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје ...
 14. Остатоци од Амам ...
 15. Султан Муратова Џамија Скопје ... Saat Kula - Sultan Muratova Džamija Skopje ... изградена уште во 1436 година како задужбина на султан Мурат II (владеел од 1421 до 1451 година), татко на султан Мехмед Освојувач ... Султан-муратова џамија ... Султан-Муратова (Хјунќар) џамија ... СААТ КУЛА - Скопје ... Clock Tower - Skopje
 16. Гази Иса Бегова Џамија - Скопје ... Gazi Issa Bey Mosque - Skopje ... Xhamia e Gazi Isa beut ... Изградена е во 1475/76 година. Најзин ктитор бил Иса-бег (1439-1463), управител на скопската област, внук на освојувачот на Скопје Паша Јигит-Бег (1392-1414). ... Иса-бегова џамија ... Чинар (Платан, Јавор) стар 550 години - Скопје ... Platanus Orientalis L. tree 550 years old - фото и видео
 17. Стоковна куќа Мост Скопје ...
 18. Скендербег Скопје ...
 19. Мавровка - трговски центар Скопје
 20. ...
 21. Капан ан - Скопје ... Пивница “АН“ - Скопје ...
 22. Мурат-Пашина Џамија Скопје ... Годината на нејзината изградба ја дознаваме од натписот на мермерната плоча, поставена над влезната врата. Според него, џамијата била темелно обновена во 1802 година од страна на некојси заслужен валија на Скопје ... најголемата љубопитност и интересирање кај посетителите го предизвикуваат остатоците од некогашните гробишта на џамијата. Всушност, станува збор за три надгробни споменици кои датираат од 1741, 1790, ... се предпостава дека постарата џамија изгорела во големиот пожар што го зафатил Скопје во 1689 година.
 23. Чифте амам ... КИБИЦИРАЊЕ - СИНТЕЗИС & ЧИФТЕ АМАМ
 24. Безистен ...
 25. Сули ан
 26. Хотел Арка
 27. Св. Спас Скопје ... Црква „Св. Спас“ - Скопје ... Црква “Свети Спас”
 28. Скопска тврдина Кале ... Скопско кале - сутон и ноќ ... ноќни фотки ... Скопско Кале ноќни фотки ... втора сторија ... Скопска тврдина Кале ...
 29. Една од предпоставките за познатата виргинска ливада ... Виргинска грамота на бугарскиот цар Константин Асен ... Виргинскиот Манастир св. Ѓорѓи сеуште мистерија
 30. Куќата на Лазар Личеновски ...
 31. Старата турска пошта ... сега седиште на Кемаја јахал школото ...
 32. Мустафа Пашината Џамија Скопје ... задужбина на некогашниот заповедник на Скопје Мустафа – паша.Според стилот, таа му припаѓа на раноцариградскиот период (втора половина на XV век – почеток на XVI век), бил подигнат во 1492 година од страна на скопскиот заповедник Мустафа Паша, чие име е врежано на плочата над влезната врата. Во овој сакрален комплекс влегува и турбето во кое е погребан ктиторот на џамијата Мустафа – паша во 1519 година
 33. Музеј на Македонија ... Карневалот, цар на Европа - Музеј на Македонија Скопје ...
 34. Куршумли ан
 35. Втората предпоставка за Виргинската ливада ... ... Виргинска грамота на бугарскиот цар Константин Асен ... Виргинскиот Манастир св. Ѓорѓи сеуште мистерија ...
 36. Бит-пазар
 37. Исхак - Бегова (Шарена-Алаџа) Џамија ... Ishak Bey (Aladja) Mosque ... Градена е 1438/39 година/ Нејзин ктитор бил Исхак-бег, воен командант на Скопје. ... Исхак-бегова или Алаџа(Шарена) џамија
 38. ...
 39. Театар ан народностите ...
 40. Турска амбасада
 41. Музеј на современа уметност на Македонија
 42. Француски гробишта Скопје ... Ѓубре на влезот на Француски гробишта ... има ли надлежни ...
 43. Дуќанџик Џамија Скопје ... 1549/1550 ... Земјотресот од 1963 година ја разруши "Дуканџик" џамијата, а остана недопрено само нејзиното минаре. Повторно е обновена во период 2004/2007-ма ...
 44. Пластичарсак улица
 45. Хатунџик Џамија Скопје ... За прв пат таа е изградена во 16 –от век од
  ќерката на Јаја Паша, Хани Хатуни од каде го
  добила и името.
 46. Јаја Паша Џамија Скопје ... Оваа џамија ја изградил Јаја паша, зет на султанот Бајазит во 1503 година, еден од командантите на градот Скопје. ... Минарето највисоко од сите во Скопје е 50 метри ...
 47. Малку посеверно е Храмот Св. Великомаченик Ѓорѓи - Чаир Скопје ...

 1. Цркви, манастири, Џамии и останата стара профана архитектура во МК ... Верски обичаи и празници ...
 2. Џамии во Скопје и околината ... јуни 13, 2009
 3. Дуќанџик Џамија ... 5 Мај, 2007
 4. Бурманли Џамија - Скопје ... 26 Јануари, 2008
 5. Саат Кула - Султан Муратова Џамија Скопје ... Saat Kula - Sultan Muratova Džamija Skopje ... фото и видео сторија ... 24 Април, 2009
 6. Казанџилер Џамија, Стара чаршија - Скопје ... Mosque ... мај 18, 2009
 7. Гази Иса Бегова Џамија - Скопје ... Gazi Issa Bey Mosque - Skopje ... Xhamia e Gazi Isa beut ... фото и видео ...
 8. Чинар (Платан, Јавор) стар 550 години - Скопје ... Platanus Orientalis L. tree 550 years old - фото и видео ... јуни 05, 2009
 9. Џамијата во Арачиново ... фото ... јуни 01, 2009
 10. Исхак - Бегова (Шарена-Алаџа) Џамија ... Ishak Bey (Aladja) Mosque ... фото и видео ... јуни 12, 2009
 11. Мустафа Пашина Џамија - Скопје ... Mustapha Pasha Mosque - Skopje ... фото сторија ... јуни 19, 2009

30 comments:

Anonymous said...

Oднотрахники

Anonymous said...

Добрый день!
Благодарю за инфу, очень спасло. Это хороший ресурс с адекватной аудиторией =)
Задумываюсь о покупке сообщения на этом портале. авто такси www.taxisat.ru (Москва) Наверху и можно справа в постах. Ну или каких-нибудь других классных рекламных видов.
Возможно по тематике вашего сайта подойдёт для рекламы сайт перепланировка квартир www.buro-pereplanirovok.ru для этого проекта могу заказать более дорогостоящие статьи и обзоры.
Поясните, где заказать, какие правила сдесь?
Хочу на постоянной основе приобретать банеры, платные темы и др. надеюсь они подойдут для вашей цены.
Я приобретала ссылки на разных форумах всего за 4000 руб. в месяц за банеры.
Я предлогаю 70$ в месяц за 1 банер вверху

Ещё рассмотрю предложения по [b]заказу[/b] и покупке статей на вашем сайте. Куплю дорого!

P.S. Надеюсь на совместное долгосрочное сотрудничество. Большое спасибо, жду ваших писем желательно с описанием и ценами.

Anonymous said...

Хороший у вас блог! удачи в развитии

Anonymous said...

Прикольная статья, узнал много полезного. Сейчас читаю другие публикации

Anonymous said...

Неплохо написали, нашел для себя много интересного. Продолжайте в том же духе

Anonymous said...

Мне понравился ваш блог, прочитал массу интересных статей, спасибо!

Anonymous said...

Интересно написано, но желательно дополнить статью

Anonymous said...

Ваш блог мне очень понравился, только допишите эту статью

Anonymous said...

Отличная статья, напишите еще на эту тему, буду с нетерпением ждать

Anonymous said...

Ой, читай, прям обчитаешься! спасибо за интересную статью

Anonymous said...

Интересная стратья, узнал для себя несколько новых вещей, щас буду разбираться, в дальнейшем отпигшусь

Anonymous said...

Хороший у вас блог, дизайн очень понравился, со временем будет мощный блог

Anonymous said...

ну да, блог мне тоже очень понравился, уже частенько захожу

Anonymous said...

Статья очень поучительная, будет полезна особенно новичкам

Anonymous said...

Статья очень поучительная, будет полезна особенно новичкам

Anonymous said...

Поздравляю вас Старо-Новым годом, желаю вам в новом году успехов и спасибо что вы находите время поддерживать ваш замечательный блог!

Anonymous said...

Статья отличная, но советую дополнить материалом, будет больше полезна!

Anonymous said...

Мне очень понравился ваш блог, особенно дизайн, хочу себе на сайт такой же

Anonymous said...

Согласе с мнениями многих, статья очень познавательная, прочитав узнал много нового!

Anonymous said...

Допишите эту статью, то до отличного материала не дотягивает

Anonymous said...

Блого просто супер, всем советую, непожалеете

Anonymous said...

Да, почитал вашу статью и был приятно удивлен написанным, мне статья понравилась. Пишите и развивайтесь дальше

Anonymous said...

интересненько. Статья вовсе неплохо написана

Anonymous said...

Да, после прочтения, я просто поражаюсь как все это бывает

Anonymous said...

супер как понравился ваш блог, высокого вам развития

Anonymous said...

Отличный блог, давно не читал, сразу же нашел много нового

Anonymous said...

Ок, спасибо большое, статья очень полезная для начинающих

Anonymous said...

Статья очень понравилась, узнал много полезного, буду пробовать осуществить на практике

Anonymous said...

Как то видел, но потом долго не мог найти, статья очень полезная. Всем советую

Anonymous said...

Прикольный болг, много нашел статей нужных, в которых подробно все описано, спасибо

Blog Archive

Site Meter