Search This Blog

Sunday, June 28, 2009

Св. Наум Охрдски (Чудотворец) - Радишани, Скопје ... Sv. Naum Ohridski (Čudotvorec) - Radišani, Skopje ...

http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/4-11copySmall.jpg?t=1246196681

Св. Наум Охрдски (Чудотворец) - Радишани, Скопје ... Sv. Naum Ohridski (Čudotvorec) - Radišani, Skopje ...

Повеќе »

Св. Наум Охрдски (Чудотворец) - Радишани, Скопје ... е женски Манастир. До него се стига кога одите во правец на Радишани пред бензинската пумпа вртите по патчето десно (има знак) ... на некои 200 метри се врти десно ... одтаму уште стотина метри право се доаѓа до капијата на Манастирот. Тој е сеуште во изградба. Во него се погребани последните дваица упокоени Македонски Архиереи ...

http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/4-21copyMedium.jpg?t=1246197503

http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/63Small-6.jpg?t=1246213234

http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/64Small-6.jpg?t=1246213364

http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/65Medium.jpg?t=1246213395

http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/66Small-5.jpg?t=1246213420

http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/67Medium.jpg?t=1246213441

http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/68Small-4.jpg?t=1246213462

No comments:

Blog Archive

Site Meter