Search This Blog

Wednesday, June 24, 2009

Св. Ѓорѓи, Радишани - скопско ... Sv. Đorđi, Radišani - skopsko ...

http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/511copySmall.jpg?t=1246220486
Св. Ѓорѓи, Радишани - скопско ... Sv. Đorđi, Radišani - skopsko ...
Во Радишани има три цркви. Оваа е посветена на Св. Ѓорѓи. Од Пресвета Богородица за која имав пост пред некој ден е одалечена некои 200 метри. Црквата е сахрална - во околина се гробиштата на Радишани, околу која има постари гробни места. На maps.google.com можете да ја пронајдете ако кликнете тука. И оваа црква веројатно е некој 16 век. Била фрескоживописана, Остатоци од фрескописот има на повеќе фотки во постов.
Третата црква во Радишани е манастирска црква посветена на Св.Наум Чудотворец. Во неа се погребани поледните дваица упокоени Владици на МПЦ. И за неа ке има посебен пост.
2.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/52Small-3.jpg?t=1245876793

3.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/53Small-3.jpg?t=1245876825
4.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/54Small-1.jpg?t=1245876870
5.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/55Small-2.jpg?t=1245876908
6.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/56Small-2.jpg?t=1245876945
7.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/57Small-2.jpg?t=1245876978
8.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/58Small-2.jpg?t=1245877008
9.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/59Small-2.jpg?t=1245877038
10.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/510Small-2.jpg?t=1245877090
11.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/511Small-1.jpg?t=1245877123
12.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/512Small-1.jpg?t=1245877148
13.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/513Small-1.jpg?t=1245877183
14.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/514Small-1.jpg?t=1245877216
15.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/515Small-1.jpg?t=1245877254
16.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/516Small.jpg?t=1245877288
17.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/517Small-1.jpg?t=1245877324
18.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/518Small.jpg?t=1245877353
19.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/519Small.jpg?t=1245877389
20.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/520Small.jpg?t=1245877420
21.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/521Small.jpg?t=1245877445
22.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/522Small.jpg?t=1245877480
23.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/523Small.jpg?t=1245877511
24.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/524Small.jpg?t=1245877540
25.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/525Small.jpg?t=1245877567

No comments:

Blog Archive

Site Meter