Search This Blog

Tuesday, June 09, 2009

Св. Богородица Љубанци - фото и видео ... Sv. Bogorodica Ljubanci

http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/80Small.jpg?t=1246226539
Св. Богородица Љубанци - фото и видео ... Sv. Bogorodica Ljubanci
Љубанци има 4 цркви. Св. Богородица на која и е посветен овој пост им служи на жителите на Љубанци како сахрален објект, бидејки во дворот на оваа црква се селските гробишта. Св. Никола подолу во селото (ке има посебен пост) ... љубанчани ја користат за прослава на селската слава венчавки и крштевки значи за арно. Женскиот Манастир Св. Никола кој е постар објект и се наоѓа во правец кон Љуботен. И уште едена црква која е донација на една фамилија од Љубанци - оваа црква е од понов медиум ...
2.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/1Large.jpg?t=1241865174
Клик на мапата за поголема ...
3.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/822Large-1.jpg?t=1244557619
Клик на мапата за поголема ...
 1. Љубанци
 2. Љуботен
 3. Женски Манастир Св. Никола
 4. Пат кон Радишани и Скопје
 5. Бродец
 6. Побожје и подолу Кучевиште
 7. Изворни подрачја на серавскиот слив
 8. Сртот на Скопска Црна Гора
Клик тука ако сакате да го видите Љубанци на maps.google.com ... Како што се гледа од мапата на maps.google.com Љубанци лежи во долината на реката Серава, која извира неколку километри погоре во Скопска Црна Гора ... Серава и коријата/шумата во Скопска Црна Гора му го даваат смисолот на животот како и егзистенцијата на Љубанци низ историјата до денес. Населението сега брои околу 1000 жители православно македонско население, во 350-сетина куќи (од кои некои многу стари и трошни ...). Населението воглавном живее од сточарство, со многу малку полиња со житни култури ... Некогаш главниот приход бил од блиската шума - на Скопје секојпат добро му доаѓало огревното дрво од Скопска Црна Гора ... Повеќе за Љубанци на постовите:
4.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/823Large-1.jpg?t=1244557662
Клик на мапата за поголема ...
 1. Св. Богородица Љубанци
 2. Св. Никола Љубанци
 3. Средсело, мостот на Серава ... споменикот на осумината ...
 4. Основно училиште Гоце Делчев и Интернат на деца без родители ...
 5. Игралиште за мали спортови
 6. Водовод т.е. резерварот за вода ...
 7. Кон Женски Манастир Св. Никола
 8. Кон Радишани и Скопје
 9. Две зони со прекрасни стари куќи ...
5.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/82Small-4.jpg?t=1244552452
6.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/83Small-4.jpg?t=1244552486
7.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/84Small-4.jpg?t=1244552510
8.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/85Small-3.jpg?t=1244552538
9.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/86Small-3.jpg?t=1244552560
10.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/87Small-3.jpg?t=1244559551
11.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/88Small-3.jpg?t=1244559708
12.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/89Small-3.jpg?t=1244559739
13.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/810Small-3.jpg?t=1244559763
14.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/811Small-3.jpg?t=1244559806
15.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/812Small-2.jpg?t=1244559867
16.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/813Small-2.jpg?t=1244559895
17.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/814Small-2.jpg?t=1244559925
18.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/815Small-2.jpg?t=1244559949
19.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/816Small-2.jpg?t=1244559997
20.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/817Small-2.jpg?t=1244560025
21.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/818Small-2.jpg?t=1244560061
22.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/819Small-2.jpg?t=1244560091
23.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/820Small-2.jpg?t=1244560117
24.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/821Small-2.jpg?t=1244560143

No comments:

Blog Archive

Site Meter