Search This Blog

Wednesday, June 17, 2009

Св. Никола Љубанци ... Sv. Nikola Ljubanci ... фото и видео ...

http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/70Small.jpg?t=1246224667
Св. Никола Љубанци ... Sv. Nikola Ljubanci ... Maps.google.com локација
Повеќе »
2.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/72Small-4.jpg?t=1245255174
3.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/73Small-3.jpg?t=1245255205
4.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/74Small-2.jpg?t=1245255228
5.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/75Small-1.jpg?t=1245255261
6.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/76Small-1.jpg?t=1245255285
7.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/77Small-1.jpg?t=1245255309
8.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/78Small-1.jpg?t=1245255337
9.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/79Small-1.jpg?t=1245255448
10.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/710Small-1.jpg?t=1245255473
11.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/711Small-1.jpg?t=1245255498
12.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/712Small-1.jpg?t=1245255534
Љубанци има 4 цркви. Св. Богородица за која иимав пост им служи на жителите на Љубанци како сахрален објект, бидејки во дворот на оваа црква се селските гробишта. Св. Никола подолу во селото (црква од овој пост) - љубанчани ја користат за прослава на селската слава венчавки и крштевки значи за арно. Женскиот Манастир Св. Никола кој е постар објект и се наоѓа во правец кон Љуботен. И уште едена црква која е донација на една фамилија од Љубанци - оваа црква е од понов медиум ...

13.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/1Large.jpg?t=1241865174
Клик на мапата за поголема ...
14.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/822Large-1.jpg?t=1244557619
Клик на мапата за поголема ...
 1. Љубанци
 2. Љуботен
 3. Женски Манастир Св. Никола
 4. Пат кон Радишани и Скопје
 5. Бродец
 6. Побожје и подолу Кучевиште
 7. Изворни подрачја на серавскиот слив
 8. Сртот на Скопска Црна Гора
Клик тука ако сакате да го видите Љубанци на maps.google.com ... Како што се гледа од мапата на maps.google.com Љубанци лежи во долината на реката Серава, која извира неколку километри погоре во Скопска Црна Гора ... Серава и коријата/шумата во Скопска Црна Гора му го даваат смисолот на животот како и егзистенцијата на Љубанци низ историјата до денес. Населението сега брои околу 1000 жители православно македонско население, во 350-сетина куќи (од кои некои многу стари и трошни ...). Населението воглавном живее од сточарство, со многу малку полиња со житни култури ... Некогаш главниот приход бил од блиската шума - на Скопје секојпат добро му доаѓало огревното дрво од Скопска Црна Гора ... Повеќе за Љубанци на постовите:
15.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/823Large-1.jpg?t=1244557662
Клик на мапата за поголема ...
 1. Св. Богородица Љубанци
 2. Св. Никола Љубанци
 3. Средсело, мостот на Серава ... споменикот на осумината ...
 4. Основно училиште Гоце Делчев и Интернат на деца без родители ...
 5. Игралиште за мали спортови
 6. Водовод т.е. резерварот за вода ...
 7. Кон Женски Манастир Св. Никола
 8. Кон Радишани и Скопје
 9. Две зони со прекрасни стари куќи ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter