Search This Blog

Friday, June 12, 2009

Исхак - Бегова (Шарена-Алаџа) Џамија ... Ishak Bey (Aladja) Mosque ... фото и видео

http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/81Small-5.jpg?t=1244826612
Исхак - Бегова (Шарена-Алаџа) Џамија Скопје ... Ishak Bey (Aladja) Mosque - Skopje ...
Повеќе »
Исхак - Бегова (Шарена-Алаџа) Џамија е една од најстарите џамии во Скопје. Веднаш позади Битпазар - позната е по шарите кои се особено карактеристични за тубето и затоа се нарекува и Алаџа-Шарена Џамија. Градена е 1438/39 година/ Нејзин ктитор бил Исхак-бег, воен командант на Скопје. Реставрирана е 1519 год. и по земјотресот од 1963 година.
Maps.google.com локацијата е на овој линк.
2.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/846Large.jpg?t=1244827056
Клик на сликата за поголема ...
На осумсто метри квадратни во Скопје има 13 Џамии ... Ако малку се зголеми дијаметарот на километар ипол квадратен во Скопје некојпат имало 19 џамии ...
 1. Исхак - Бегова (Шарена-Алаџа) Џамија ... Ishak Bey (Aladja) Mosque ... Градена е 1438/39 година/ Нејзин ктитор бил Исхак-бег, воен командант на Скопје.
 2. ...
 3. Гази Иса Бегова Џамија - Скопје ... Gazi Issa Bey Mosque - Skopje ... Xhamia e Gazi Isa beut ... Изградена е во 1475/76 година. Најзин ктитор бил Иса-бег (1439-1463), управител на скопската област, внук на освојувачот на Скопје Паша Јигит-Бег (1392-1414).
 4. Султан Муратова Џамија Скопје ... Saat Kula - Sultan Muratova Džamija Skopje ... изградена уште во 1436 година како задужбина на султан Мурат II (владеел од 1421 до 1451 година), татко на султан Мехмед Освојувач
 5. Мала Џамија не и го знам точно името - но се работи за постара џамија. Се наоѓа веднаш на десната страна на влезот во Универзитетскиот центар - Скопје.
 6. Мустафа Пашината Џамија Скопје ... задужбина на некогашниот заповедник на Скопје Мустафа – паша.Според стилот, таа му припаѓа на раноцариградскиот период (втора половина на XV век – почеток на XVI век), бил подигнат во 1492 година од страна на скопскиот заповедник Мустафа Паша, чие име е врежано на плочата над влезната врата. Во овој сакрален комплекс влегува и турбето во кое е погребан ктиторот на џамијата Мустафа – паша во 1519 година.
 7. Мурат-Пашина Џамија Скопје ... Годината на нејзината изградба ја дознаваме од натписот на мермерната плоча, поставена над влезната врата. Според него, џамијата била темелно обновена во 1802 година од страна на некојси заслужен валија на Скопје ... најголемата љубопитност и интересирање кај посетителите го предизвикуваат остатоците од некогашните гробишта на џамијата. Всушност, станува збор за три надгробни споменици кои датираат од 1741, 1790, ... се предпостава дека постарата џамија изгорела во големиот пожар што го зафатил Скопје во 1689 година.
 8. Ќосе Кади Џамија Скопје ... Се наоѓа во непосредна близина на Безистен. Овој објект има интересна архитектура: во долниот дел, односно во приземјето, се лоцирани поголем дел дуќани, а молитвениот простор, односно џамијата во вистинска смисла на зборот, се наоѓа на катот. ... Објекти од ваков тип во Османлиската империја најмногу биле градени кон крајот на XVIII век и во текот на минатиот век. За датирањето на Ќосе Кади џамија не постојат податоци, но се претпоставува дека е изградена во XVIII век.
 9. Казанџилер Џамија, Стара чаршија - Скопје ... Казанџилер џамија била изградена во XVII век од страна на казанџискиот еснаф во Чаршијата. Таа била скромна и не многу угледна градба. Денес таа не постои, бидејќи е речиси целосно урната.
 10. Дуќанџик Џамија Скопје ... 1549/1550 ... Земјотресот од 1963 година ја разруши "Дуканџик" џамијата, а остана недопрено само нејзиното минаре. Повторно е обновена во период 2004/2007-ма ...
 11. Јаја Паша Џамија Скопје ... Оваа џамија ја изградил Јаја паша, зет на султанот Бајазит во 1503 година, еден од командантите на градот Скопје. ... Минарето највисоко од сите во Скопје е 50 метри ...
 12. Хатунџик Џамија Скопје ... За прв пат таа е изградена во 16 –от век од
  ќерката на Јаја Паша, Хани Хатуни од каде го
  добила и името.
3.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/82Small-5.jpg?t=1244827483
4.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/83Small-5.jpg?t=1244827657
5.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/84Small-5.jpg?t=1244827688
6.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/85Small-4.jpg?t=1244827713
7.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/86Small-4.jpg?t=1244827752
8.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/87Small-4.jpg?t=1244827782
9.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/88Small-4.jpg?t=1244827806
На фоткава имаме поглед на многу блиските две џамии:
 1. Гази Иса Беговата Џамија - 200 метри (левото кубе)
 2. Султан Муратова Џамија - 350 метри (десното кубе на горната слика)
 3. Јаја Пашината Џамија - 380 метри
 4. Дуќанџик Џамија - 400 метри
 5. Мустафа Пашина Џамија - 460 метри
 6. Мурат - Пашина Џамија - 460 метри
Сите далечини се воздушни мерени со помош на Google Earth.
10.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/89Small-4.jpg?t=1244828691
11.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/810Small-4.jpg?t=1244828728
Минарето на Исхак - Бегова (Шарена-Алаџа) Џамија е скопскиот крив торањ по примерот на оној во Пиза ... Минарето е бајаги искривено.
12.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/811Small-4.jpg?t=1244828882
13.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/812Small-4.jpg?t=1244828908
14.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/813Small-3.jpg?t=1244828930
15.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/814Small-3.jpg?t=1244828953
16.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/815Small-3.jpg?t=1244828975
17.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/816Small-3.jpg?t=1244829003
18.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/817Small-3.jpg?t=1244829025
19.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/818.jpg?t=1244829048
20.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/819Small-3.jpg?t=1244829071
21.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/820Small-3.jpg?t=1244829106
22.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/821Small-3.jpg?t=1244829127
23.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/822Small-2.jpg?t=1244829148
24.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/823Small-2.jpg?t=1244829168
25.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/824Small-2.jpg?t=1244829188
26.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/825Small-2.jpg?t=1244829211
27.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/826Small-2.jpg?t=1244829240
28.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/827Small-2.jpg?t=1244829261
Медреса. Скоро во сите скопски Џамии има и медреси - места каде се уќи и изучува муслиманската религија ...
29.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/828Small-2.jpg?t=1244829345
30.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/829Small-2.jpg?t=1244829366
31.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/830Small-2.jpg?t=1244829388
32.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/831Small-2.jpg?t=1244829417
33.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/832Small-2.jpg?t=1244829439
34.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/833Small-1.jpg?t=1244829459
35.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/834Small-1.jpg?t=1244829481
36.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/835Small.jpg?t=1244829501
37.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/836Small.jpg?t=1244829521
38.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/837Small.jpg?t=1244829549
39.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/838Small.jpg?t=1244829571
40.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/839Small.jpg?t=1244829594
41.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/840Small.jpg?t=1244829616
42.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/841Small.jpg?t=1244829637
43.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/842Small.jpg?t=1244829658
44.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/843Small.jpg?t=1244829689
45.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/844Small.jpg?t=1244829717
46.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/845Large.jpg?t=1244829738
Клик на сликата за поголема ...
 1. Камен мост ... Илуминација на Камениот мост Скопје ... Скопје ноќни фотки ... Камени мост, плоштад и улица Македоија ... Камен мост Скопје - слика 1907 год ... Плоштад Скопје ... Камени Мост ... Камен мост (Скопје) википедија ... КАМЕНИОТ МОСТ ... Камен мост ...
 2. Место каде некојпат постоела Бурмали Џамија - за потао на нејзино место да се изгради Официрскиот дом ... сега тука е предвидена изградба на Градска куќа на Скопје ... Градска куќа - Скопје ...
 3. Место каде се обновува стариот театар на Скопје ... Старт на изградбата на старо-новиот театар ... ... Музеј на ВМРО ... Музеј на жртвите од комунизмот ... „МАКЕДОНСКА БОРБА“ ...
 4. Место каде се обновува старата синагога во Скопје ... Евреите од предвоено Скопје ...
 5. Св. Димитрија Скопје ... Св. Димитрија - Скопје ... ноќни фотки ... Св. Димитрија - Скопје ... Венчавка ... Црква “Свети Великомаченик Димитриј” ...
 6. Даут Пашин Амам Скопје ... Даут-пашин амам ... Даут-пашин амам ... ДАУТ ПАШИН АМАМ ...
 7. Место каде се гради Концертна сала на Филхармонија на Македонија ... на старо место на некогашна Ибни Пајко Џамија ...
 8. Зграда на Македонската опера и балет ...
 9. Народна и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ ... за срамотилаци со сајтот ...
 10. Св. Богородица - Скопје ... „Пресвета Богородица“ - Скопје ... Св. Мина Скопје ...
 11. Судска палата на Македонија ... на еден дел изградена на некогашната Јелин Капан Џамија Скопје ...
 12. Мала Џамија не и го знам точно името - но се работи за постара џамија. Се наоѓа веднаш на десната страна на влезот во Универзитетскиот центар - Скопје ...
 13. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје ...
 14. Остатоци од Амам ...
 15. Султан Муратова Џамија Скопје ... Saat Kula - Sultan Muratova Džamija Skopje ... изградена уште во 1436 година како задужбина на султан Мурат II (владеел од 1421 до 1451 година), татко на султан Мехмед Освојувач ... Султан-муратова џамија ... Султан-Муратова (Хјунќар) џамија ... СААТ КУЛА - Скопје ... Clock Tower - Skopje
 16. Гази Иса Бегова Џамија - Скопје ... Gazi Issa Bey Mosque - Skopje ... Xhamia e Gazi Isa beut ... Изградена е во 1475/76 година. Најзин ктитор бил Иса-бег (1439-1463), управител на скопската област, внук на освојувачот на Скопје Паша Јигит-Бег (1392-1414). ... Иса-бегова џамија ... Чинар (Платан, Јавор) стар 550 години - Скопје ... Platanus Orientalis L. tree 550 years old - фото и видео
 17. Стоковна куќа Мост Скопје ...
 18. Скендербег Скопје ...
 19. Мавровка - трговски центар Скопје
 20. ...
 21. Капан ан - Скопје ... Пивница “АН“ - Скопје ...
 22. Мурат-Пашина Џамија Скопје ... Годината на нејзината изградба ја дознаваме од натписот на мермерната плоча, поставена над влезната врата. Според него, џамијата била темелно обновена во 1802 година од страна на некојси заслужен валија на Скопје ... најголемата љубопитност и интересирање кај посетителите го предизвикуваат остатоците од некогашните гробишта на џамијата. Всушност, станува збор за три надгробни споменици кои датираат од 1741, 1790, ... се предпостава дека постарата џамија изгорела во големиот пожар што го зафатил Скопје во 1689 година.
 23. Чифте амам ... КИБИЦИРАЊЕ - СИНТЕЗИС & ЧИФТЕ АМАМ
 24. Безистен ...
 25. Сули ан
 26. Хотел Арка
 27. Св. Спас Скопје ... Црква „Св. Спас“ - Скопје ... Црква “Свети Спас”
 28. Скопска тврдина Кале ... Скопско кале - сутон и ноќ ... ноќни фотки ... Скопско Кале ноќни фотки ... втора сторија ... Скопска тврдина Кале ...
 29. Една од предпоставките за познатата виргинска ливада ... Виргинска грамота на бугарскиот цар Константин Асен ... Виргинскиот Манастир св. Ѓорѓи сеуште мистерија
 30. Куќата на Лазар Личеновски ...
 31. Старата турска пошта ... сега седиште на Кемаја јахал школото ...
 32. Мустафа Пашината Џамија Скопје ... задужбина на некогашниот заповедник на Скопје Мустафа – паша.Според стилот, таа му припаѓа на раноцариградскиот период (втора половина на XV век – почеток на XVI век), бил подигнат во 1492 година од страна на скопскиот заповедник Мустафа Паша, чие име е врежано на плочата над влезната врата. Во овој сакрален комплекс влегува и турбето во кое е погребан ктиторот на џамијата Мустафа – паша во 1519 година
 33. Музеј на Македонија ... Карневалот, цар на Европа - Музеј на Македонија Скопје ...
 34. Куршумли ан
 35. Втората предпоставка за Виргинската ливада ... ... Виргинска грамота на бугарскиот цар Константин Асен ... Виргинскиот Манастир св. Ѓорѓи сеуште мистерија ...
 36. Бит-пазар
 37. Исхак - Бегова (Шарена-Алаџа) Џамија ... Ishak Bey (Aladja) Mosque ... Градена е 1438/39 година/ Нејзин ктитор бил Исхак-бег, воен командант на Скопје. ... Исхак-бегова или Алаџа(Шарена) џамија
 38. ...
 39. Театар ан народностите ...
 40. Турска амбасада
 41. Музеј на современа уметност на Македонија
 42. Француски гробишта Скопје ... Ѓубре на влезот на Француски гробишта ... има ли надлежни ...
 43. Дуќанџик Џамија Скопје ... 1549/1550 ... Земјотресот од 1963 година ја разруши "Дуканџик" џамијата, а остана недопрено само нејзиното минаре. Повторно е обновена во период 2004/2007-ма ...
 44. Пластичарсак улица
 45. Хатунџик Џамија Скопје ... За прв пат таа е изградена во 16 –от век од
  ќерката на Јаја Паша, Хани Хатуни од каде го
  добила и името.
 46. Јаја Паша Џамија Скопје ... Оваа џамија ја изградил Јаја паша, зет на султанот Бајазит во 1503 година, еден од командантите на градот Скопје. ... Минарето највисоко од сите во Скопје е 50 метри ...
 47. Малку посеверно е Храмот Св. Великомаченик Ѓорѓи - Чаир Скопје ...

1 comment:

Стойчо said...

http://patepis.com/?p=12532 :-)

Дано ти хареса как изглежда и при мен :-)

Поздрави и благодаря!

Ст.

Blog Archive

Site Meter