Search This Blog

Friday, May 22, 2009

Гази Иса Бегова Џамија - Скопје ... Gazi Issa Bey Mosque - Skopje ... Xhamia e Gazi Isa beut ... фото и видео

1.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/61Small-1.jpg?t=1242981381
Гази Иса Бегова Џамија - Скопје ... Gazi Issa (Isa) Bey Mosque - Skopje ... Xhamia e Gazi Isa beut
Изградена е во 1475/76 година. Најзин ктитор бил Иса-бег (1439-1463), управител на скопската област, внук на освојувачот на Скопје Паша Јигит-Бег (1392-1414). Владетел у градител на овие простори, еден од оснивачите на Сарајево и Нови Пазар. Иса Беговата Џамија е обновена по земјотресот во 1963 година, кога џамијата претрпе поголеми разурнувања - паднато е минарето, кое е обновено. Некогаш имало и метреса, минарет (јавна кујна) и многу богата стара библиотека, една од најбогатите со книги во 15 век. Џамијата има две подеднакви главни куполи. Пред главниот вчез има трем со четири мали куполи. Во Скопје Иса-Бег е истотака мецена и градител на Чифте Амам и дуќаните наоколу, како и на Куршумли Ан. Во дворот на Иса беговата џамијата е веројатно најстарото дрво чинар во Скопје - се верува дека е старо колку што е стара џамијата. Maps.google.com локација.

Constructed in 1475/76. Founder was Issa (Isa) Bey, Commander of the Skopje district, grandson of Pasha Yigit Bey (1392-1414) the conqueror of Skopje. Issa Bey (1439-1463) was also the founder of Sarajevo and Novi Pazar. The Gazi Issa Bey Mosque was restored after the 1963 earthquake. The mosque has two eqal copulas and a porch with five cupolas and a monumental entrance in marble. The library of the Issa Bey’s medressa is one of the largest XVc libraries in Macedonia. Issa Bey in Skopje was also founder of Cifte Hammam and the shops around it, as well as of nearby Kursumli Han. The oldest tree in Skopje is in the court of the Issa Bey Mosque, probably planted in the same year with the construction of the mosque. Maps.google.com location.
2.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/62Small-1.jpg?t=1242981552
3.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/64Small-1.jpg?t=1242981609
4.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/66Small-1.jpg?t=1242981726
5.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/68Small-1.jpg?t=1242981773
6.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/67Small-1.jpg?t=1242981806
7.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/69Small-1.jpg?t=1242981846
8.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/610Small-1.jpg?t=1242981876
9.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/611Small-1.jpg?t=1242981937
10.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/613Small.jpg?t=1242981996
11.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/614Small.jpg?t=1242982099
http://www.staroskopje.vestel.com.mk/sites/simages/3_14m.jpg
http://www.staroskopje.vestel.com.mk/sites/simages/3_15.jpg

No comments:

Blog Archive

Site Meter